Loading

เปิดวาร์ป บ้านล้านหลัง ธอส.

วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561
ครม.เห็นชอบ ธอส.เดินหน้าโครงการ "บ้านล้านหลัง" ราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% นาน 5 ปีแรก ผ่อน 3,800 บาท/เดือน เริ่มเปิดจองสิทธิ์สินเชื่อ 50,000 ล้านบาท เดือน ธ.ค.นี้ ปล่อยกู้เดือน ม.ค.2562
          ครม.ไฟเขียวรายย่อยกู้ล้านผ่อน3,800บาท

          ครม.เห็นชอบ ธอส.เดินหน้าโครงการ "บ้านล้านหลัง" ราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% นาน 5 ปีแรก ผ่อน 3,800 บาท/เดือน เริ่มเปิดจองสิทธิ์สินเชื่อ 50,000 ล้านบาท เดือน ธ.ค.นี้ ปล่อยกู้เดือน ม.ค.2562

          นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 20 พ.ย. มีมติเห็นชอบให้ ธอส.จัดทำ "โครงการบ้านล้านหลัง" ภายใต้วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมุ่งเน้นประชาชน 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มผู้มีรายได้น้อย 2.กลุ่มคนวัยทำงานหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัวและ 3.กลุ่มผู้สูงอายุ

          โดยแบ่งออกเป็น 1.สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้ารายย่อย(Post Finance)วงเงิน 50,000 ล้านบาท สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองให้กู้เพื่อซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยสินเชื่อ 3% และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท ผ่อนชำระสูงสุด 40 ปี อัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็นดังนี้

          1.กรณีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน มีกรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-ปีที่ 5 คงที่ 3% ต่อปี ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงินกรณีสวัสดิการ MRR -1% ต่อปี กรณีรายย่อย MRR -0.75% กรณีซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกฯอัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ 6.75%ต่อปี)กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 5 ปีแรก เริ่มต้นเพียง 3,800 บาทเท่านั้น ยกเว้นค่าธรรมเนียม 4 ฟรี ได้แก่ 1.ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 2.ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน 3.ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและ 4.ฟรีค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง

          ส่วนกรณีผู้ประกอบอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท สามารถนำหลักฐานการชำระค่าเช่าบ้านหรือผ่อนชำระเงินดาวน์บ้านไม่น้อยกว่า 12 เดือน มาประกอบการพิจารณา เพื่อคำนวณรายได้เพิ่มเติม หรือลูกค้าที่เข้าโครงการ ธอส.โรงเรียนการเงินมีประวัติการออมสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่าเงินงวดผ่อนชำระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน สามารถใช้เป็นหลักฐานที่มาของรายได้และนำค่าเช่าหรือวงเงินที่ผ่อนชำระเงินดาวน์ที่อยู่อาศัยมานับรวมเป็นการออมได้

          2.กรณีรายได้เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน มีกรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-ปีที่ 3 คงที่ 3% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้กรณีสวัสดิการ MRR -1% ต่อปีกรณีรายย่อย MRR -0.50% กรณีซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกอัตราดอกเบี้ย MRR ตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงินกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 3 ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3,800 บาท เช่นกัน

          นอกจากนี้ ธนาคารยังปล่อยกู้เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย(PreFinance)วงเงิน 10,000 ล้านบาท ให้กู้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณสมบัติพร้อมกับปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนำไปจัดทำที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อหน่วย ไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนหน่วยขายอัตราดอกเบี้ย MLR -1.25% ต่อปี เฉพาะกรณีสร้างที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาท ส่วนกรณีก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายเกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR -0.75% ต่อปี(ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR อยู่ที่ 6.25% ต่อปี)

          นายฉัตรชัย กล่าวว่า ธนาคารกำหนดเริ่มปล่อยกู้โครงการดังกล่าวในเดือน ธ.ค.2561 โดยจะเปิดให้ประชาชนจองสิทธิ์สินเชื่อเพื่อซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือจองสิทธิ์สินเชื่อเพื่อเลือกซื้อทรัพย์ที่พร้อมเข้าอยู่อาศัยภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 จำนวนกว่า 30,000 หน่วย ได้จากแค็ตตาล็อกในเว็บไซต์ www.ghbmillionhome.com ซึ่งพร้อมเปิดให้เข้าชมเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. เป็นต้นไป ซึ่งในจำนวนนี้มีที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ 14,000 หน่วย และทรัพย์ในภูมิภาค 16,000 หน่วย ประกอบด้วยทรัพย์มือหนึ่งจากผู้ประกอบการและการเคหะแห่งชาติจำนวนกว่า 27,000 หน่วย ทรัพย์มือสองของ ธอส.สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ(SFIs)บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัด(BAM)และบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัด(SAM)รวมกว่า 3,000 หน่วย
 
ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ