Loading

ปั้นปั๊มปตท.เป็นทุกอย่าง

วันที่ : 4 ตุลาคม 2561
ฝากถอนเงินเปิดร้านธงฟ้า ช่วยฟื้นเศรษฐกิจฐานราก รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ร่วมมือกับ บริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) ในการคัดเลือกสถานีบริการน้ำมันที่ปตท.บริหารเอง ซึ่งปัจจุบันมี 1,400 แห่ง
          ฝากถอนเงินเปิดร้านธงฟ้า ช่วยฟื้นเศรษฐกิจฐานราก

          รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ร่วมมือกับ บริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) ในการคัดเลือกสถานีบริการน้ำมันที่ปตท.บริหารเอง ซึ่งปัจจุบันมี 1,400 แห่ง มาพัฒนาเป็นปั๊มน้ำมันเพื่อชุมชนเต็มรูปแบบ โดยภายในปั๊มน้ำมันมีจุดให้บริการที่หลากหลาย ประกอบด้วย การสร้างให้ปั๊ม ปตท.กลายเป็นจุดกระจายสินค้าสำหรับร้านธงฟ้าประชารัฐให้แก่ผู้มีรายได้น้อย เปิดจุดจำหน่ายสินค้าโอทอประดับชั้นนำของประเทศ รวมถึงจัดพื้นที่ให้มีสาขาให้บริการแก่ประชาชนเข้ามาใช้บริการทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคารรัฐ เป็นคลังกระจายสินค้าชุมชนผ่านการซื้อขายทางอีคอมเมิร์ซ

          ทั้งนี้ ในวันที่ 4 ต.ค.นี้ นายสมคิด จะเป็นประธานการลงนามความร่วมมือด้วยตนเอง ระหว่างผู้บริหาร บมจ. ปตท. และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทั้ง 8 แห่ง กับทั้ง ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และสถานีบริการน้ำมัน ปตท.

          สำหรับแนวทางการพัฒนาปั๊มน้ำมัน ปตท.จะมีการคัดเลือกสาขาที่มีขนาดใหญ่ มีทำเลที่เหมาะสมการเดินทางสะดวก เพื่อนำมาปรับปรุงพื้นที่จัดตั้งปั๊มน้ำมันเพื่อชุมชน กระจายไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ประกอบด้วย การเปิดพื้นที่ให้ชุมชนนำสินค้าโอทอประดับชั้นนำมาวางจำหน่ายภายในปั๊ม ซึ่งจะมีการตกแต่งบรรยากาศให้จูงใจต่อการซื้อ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการขายให้สินค้าโอทอป กระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้น โดยจะสามารถเริ่มเปิดได้ภายในปีนี้ เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยว และเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางแวะซื้อโอทอปเป็นของขวัญ ของฝากช่วงปลายปีจำนวนมาก

          นอกจากนี้จะมีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้ปั๊มน้ำมัน ปตท. กลายเป็นจุดกระจายสินค้าสำหรับร้านธงฟ้าประชารัฐรองรับความต้องการซื้อสินค้าผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของชาวบ้าน รวมถึงการเป็นคลังสินค้ากระจายสินค้าไปสู่ชุมชน มีการสร้าง อี-แคตตาล็อก เพื่อส่งเสริมการค้าสินค้าชุมชนในรูปแบบแคตตาล็อกสินค้าออนไลน์เพื่อกระตุ้นยอดขายโอทอปและสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตมากขึ้น หลังจากสินค้าโอทอปเงียบหายไปนาน ต่อไปภายในปั๊มน้ำมัน ปตท. จะกลายเป็นศูนย์บริการทางการเงินของสถาบันการเงินรัฐ โดยจะมีการเปิดพื้นที่ให้เข้าไปตั้งสาขาเพื่อให้ประชาชนใช้บริการ
 
ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ