Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯธอส. ชี้ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ ไตรมาส3/61พุ่ง11%

วันที่ : 9 ตุลาคม 2561
ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ ธอส. เผยดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในช่วงไตรมาส 3/61 ในพื้นที่กรุงเทพฯ-นนทบุรี-สมุทรปราการ เพิ่มขึ้น 11% เหตุโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลมีความคืบหน้ามาก
          ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ ธอส. เผยดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในช่วงไตรมาส 3/61 ในพื้นที่กรุงเทพฯ-นนทบุรี-สมุทรปราการ เพิ่มขึ้น 11% เหตุโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลมีความคืบหน้ามาก

          ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ได้จัดทำดัชนีราคาห้องชุดใหม่รายไตรมาส โดยทำการสำรวจราคาขายของโครงการอาคารชุดสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วยขึ้นไปต่อโครงการ) ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการ ทั้งนี้ ไม่นับรวมห้องชุดมือสอง โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน

          สำหรับการสุ่มตัวอย่างเพื่อการจัดทำดัชนีราคานี้ จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 150 ตัวอย่าง ราคาขายที่นำมาจัดทำเป็นดัชนีราคานี้ เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักลบมูลค่ารายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแล้ว 
          โดยในไตรมาส 3/2561 ภาพรวมดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีค่าเท่ากับ 143.0 จุด ค่าดัชนีปรับเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีความคืบหน้าการก่อสร้างไปมาก จึงทำให้โครงการเปิดตัวใหม่ในไตรมาส 3/2561 มีราคาสูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนในหลายทำเล

          ทั้งนี้ เมื่อจำแนกเป็นรายพื้นที่ พบว่าดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าเท่ากับ 143.8 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ส่วนค่าดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการมีค่าดัชนีเท่ากับ 138.6 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

          นอกจากนี้ จากการสำรวจครั้งนี้ยังพบว่าพื้นที่ราคาห้องชุดใหม่ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุด 5 ลำดับแรกในช่วงไตรมาส 3/2561 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ 1.แนวรถไฟฟ้า Airport Link ราคาปรับเพิ่มขึ้น 35.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ราคาปรับลดลง 1.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

          2.เขตปทุมวัน ราคาปรับเพิ่มขึ้น 34.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาปรับเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน 3.เขตบางซื่อ-ดุสิต ราคาปรับเพิ่มขึ้น 33.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ราคาปรับลดลง 3.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

          4.เขตห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง ราคาปรับเพิ่มขึ้น 30.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาปรับเพิ่มขึ้น 7.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และ 5.เขตสุขุมวิทตอนกลางราคาปรับเพิ่มขึ้น 16.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ราคาปรับลดลง 10.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน