Loading

คอลัมน์ พร็อพเพอร์ตีโฟกัส: คอนโดฯใหม่ในกทม.ดัชนีราคาพุ่งกว่า11%

วันที่ : 11 ตุลาคม 2561
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยดัชนีราคาห้องชุดใหม่ ไตรมาส 3 ปี 2561 ภาพรวมดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่กรุงเทพฯปริมณฑล มีค่าเท่ากับ 143.0 จุด ค่าดัชนีปรับเพิ่มขึ้น 11.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
          jeamjit.s@than-multimedia.com

          ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยดัชนีราคาห้องชุดใหม่ ไตรมาส 3 ปี 2561 ภาพรวมดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่กรุงเทพฯปริมณฑล มีค่าเท่ากับ 143.0 จุด ค่าดัชนีปรับเพิ่มขึ้น 11.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ในกรุงเทพฯปริมณฑล มีความคืบหน้าการก่อสร้างไปมาก จึงทำให้โครงการเปิดตัวใหม่มีราคาสูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนในหลายทำเล

          ทั้งนี้ ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าเท่ากับ 143.8 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่วนค่าดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการ อยู่ที่ 138.6 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 8.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

          พื้นที่ซึ่งราคาห้องชุดใหม่ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุด 5 ลำดับแรกในไตรมาส 3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ได้แก่

          1) แนวรถไฟฟ้า Airport Link ราคาปรับเพิ่มขึ้น 35.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ราคาปรับลดลง 1.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

          2) เขตปทุมวัน ราคาปรับเพิ่มขึ้น 34.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และราคาปรับเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

          3) เขตบางซื่อ-ดุสิต ราคาปรับเพิ่มขึ้น 33.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ราคาปรับลดลง 3.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

          4) เขตห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง ราคาปรับเพิ่มขึ้น 30.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และราคาปรับเพิ่มขึ้น 7.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

          5) เขตสุขุมวิทตอนกลางราคาปรับเพิ่มขึ้น 16.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ราคาปรับลดลง 10.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
 
ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ