Loading

คอลัมน์ EEC Analysis: ตลาดอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี

วันที่ : 12 มิถุนายน 2561
คอลัมน์ EEC Analysis: ตลาดอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี

ผลสำรวจโครงการที่อยู่ระหว่างการขายเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่าโครงการในภาคตะวันออกส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง โดยในไตรมาส 3 ปี 2560 มีสัดส่วนถึง 67.4% ของปริมาณอสังหาริมทรัพย์ในภาคตะวันออกทั้งหมด

ชลบุรีเป็นตลาดอสังหาริมทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับ 2  รองจากกรุงเทพฯ ซึ่งช่วงที่ผ่านมา มีการลงทุนสร้างคอนโดมิเนียมและ บ้านจัดสรรจำนวนมาก ส่งผลให้คอนโดมิเนียมเหลืออยู่จำนวนมากและผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์คาดหวังว่าอีอีซีจะช่วยให้ การระบายคอนโดมิเนียมได้

อาคารชุดในชลบุรีรอขายมีอยู่ถึง 12,296 หน่วย มูลค่า 39,536 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่สูงไม่เกิน 8 ชั้น 151 โครงการ และมีโครงการที่สูงมากตั้งแต่ 30 ชั้นขึ้นเพียง 29 โครงการ ในขณะที่ขนาดห้องชุดที่มีขนาดไม่เกิน 30 ตารางเมตรมีถึง 47% ของหน่วยทั้งหมด

ด้านระดับราคาส่วนใหญ่อยู่ที่ 2.01-3.00 ล้านบาท โดยอ.สัตหีบมีราคาเฉลี่ยสูงสุด อยู่ที่ 4.02 ล้านบาทต่อหน่วย

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ