Loading

บังคับคดีจับมือธอส. ผุดศูนย์กลางเอ็นพีเอ

วันที่ : 4 มิถุนายน 2561
บังคับคดีจับมือธอส. ผุดศูนย์กลางเอ็นพีเอ

กรมบังคับคดีจับมือศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เชื่อมโยงสินทรัพย์รอการขายทั่วประเทศ

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ กรมบังคับคดีได้หารือกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อเชื่อมโยงทรัพย์สินรอการขาย (เอ็นพีเอ) ของกรมบังคับคดีเข้าระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง

ทั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เร่งผลักดันบิ๊กดาต้า ในการเชื่อมโยงข้อมูลและนำข้อมูลมาวิเคราะห์หรือกำหนดนโยบายที่เหมาะสมและแม่นยำได้ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางทรัพย์สินรอการขายหรือบ้านมือสองที่ใหญ่ที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการซื้อทรัพย์สินรอการขาย ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเร่งผลักดันทรัพย์สินรอ การขายให้กลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจให้นำไปใช้ประโยชน์และลดปัญหาคดีที่ค้างในกรมบังคับคดี

"ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อที่จัดหมวดหมู่ หรือคัดแยกประเภทสินทรัพย์ให้สอดคล้องกัน หลังจากนั้นจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน โดยประชาชนสามารถตรวจสอบเอ็นพีเอได้สะดวกขึ้น ซึ่งในปัจจุบันคาดว่าจะมีเอ็นพีเออยู่ในระบบประมาณ 4 แสนล้านบาท" น.ส.รื่นวดี กล่าว

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์