Loading

เปิดประมูลรถไฟอีอีซีเชื่อมอีสาน2หมื่นล้าน

วันที่ : 21 พฤษภาคม 2561
เปิดประมูลรถไฟอีอีซีเชื่อมอีสาน2หมื่นล้าน

บอร์ด รฟท.ไฟเขียวเปิดประมูลพีพีพีรถไฟอีอีซีเชื่อมอีสาน 2 หมื่นล้านบาท พร้อมเห็นชอบซื้อหัวรถจักร 6.5 หมื่นล้าน จ่อขายซองทีโออาร์ รถไฟไฮสปีดเชื่อมอีอีซีกรุงเทพฯระยอง กลางเดือน มิ.ย.

นายอานนท์ เหลืองบริ บูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในฐานะรักษาการผู้ ว่าการการรถไฟแห่งประเทศ ไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท.ได้มีมติเห็นชอบโครงการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการเดินรถขนส่งสินค้า เส้นทางขอนแก่น-แหลมฉบัง วงเงิน 20,000 ล้านบาท โดยจะเปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการภาครัฐ (พีพีพี) โดย รฟท.จะลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและงานก่อสร้าง ขณะที่เอกชนลงทุนจัดหารถไฟ งานระบบ รวมถึงงานซ่อมบำ รุง ซึ่งระบบการเดินรถจะเป็นแบบรถไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่บอร์ดอนุมัติโครงการแล้วจะเร่งเสนอแผนเข้าสู่กระทรวงคมนาคมและคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลง ทุนในกิจการของภาครัฐ (บอร์ดพีพีพี) ควบคู่ไปกับการร่างเอกสารเงื่อนไขการประกวดราคา (ทีโออาร์) คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้ปลายปีนี้ สำหรับความคืบหน้าการจัดซื้อหัวรถจักร 50 คัน วงเงิน 6.5 พันล้านบาท บอร์ดได้มีมติเห็นชอบทีโออาร์แล้ว หลังจากนี้ รฟท.จะดำเนินการนำร่างทีโออาร์ขึ้นเว็บไซต์เพื่อเปิดรับฟังเสียงประชาพิจารณ์เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการประมูลต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขณะที่ความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินอีอีซี ช่วงกรุงเทพฯ-ระยอง ระยะทาง 260 กม. วงเงินลงทุน 2.15 แสนล้านบาท คาดว่าทีโออาร์จะเสร็จพร้อมเสนอกระทรวงคมนาคมได้ในสัปดาห์นี้ควบคู่กับเปิดรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ และภายในกลางเดือน มิ.ย. จะขายซองประมูลโครงการ และจะมีเวลาให้เอกชนได้ศึกษารายละเอียดก่อนยื่นซองประมูล 4-5 เดือน

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์