Loading

รัฐลุยเชื่อมขนส่งอู่ตะเภารับEEC-ท่องเที่ยว-ศูนย์การบินแห่งที่3

วันที่ : 5 พฤษภาคม 2561
รัฐลุยเชื่อมขนส่งอู่ตะเภารับEEC-ท่องเที่ยว-ศูนย์การบินแห่งที่3

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เปิดเส้นทาง รถโดยสารประจำทาง 3 เส้นทาง เชื่อมต่อ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จ.ระยอง กับจังหวัดท่องเที่ยวภาคตะวันออกเพิ่มทางเลือก ในการเดินทาง และเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาให้เป็นศูนย์กลางการบินแห่งที่ 3 รวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ และนโยบายการพัฒนาระเบียง เศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) ของรัฐบาล

สำหรับ 3 เส้นทาง ประกอบด้วย 1.สาย 398 ตราด-อู่ตะเภา 2.สาย 399 ระยอง-อู่ตะเภา และ 3.สาย 400 ชลบุรีอู่ตะเภา

ด้าน พล.ร.อ.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กล่าวว่า ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาถือเป็นสนามบินพาณิชย์แห่งที่ 3 ของประเทศและเป็นประตูสู่ภาคตะวันออก ซึ่งมีส่วน สำคัญในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และก่อให้เกิดการพัฒนาจังหวัดและภูมิภาค โดยมีสายการบินของไทยที่ให้บริการ ได้แก่ บางกอกแอร์เวย์ส, ไทยแอร์เอเชีย, ไทยไลอ้อนแอร์ และนกแอร์ ส่วนสายการบินจากต่างประเทศ ได้แก่ Azur Air, Royal Flight, North Wing, Scat Air, S7 Airlines, เสิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ส

นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวว่าขณะนี้จังหวัดระยองอยู่ระหว่างการว่าจ้างสถาบันการศึกษาเข้ามาศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ของจังหวัดระยองทั้งในเส้นทางหลักและเส้นทางรองในหลายรูปแบบเพื่อรองรับการเดินทางในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว รวมทั้งอยู่ระหว่างการเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมต่างๆ ของโครงการ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า