Loading

เขตเศรษฐกิจฯแม่สอด โครงสร้างพื้นฐานพร้อมแต่เอกชนยังนิ่ง

วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561
เขตเศรษฐกิจฯแม่สอด โครงสร้างพื้นฐานพร้อมแต่เอกชนยังนิ่ง

โครงสร้างพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนตาก(แม่สอด) เสร็จเกือบสมบูรณ์ สวนทางการลงทุนภาคเอกชนสะดุดเหตุไม่มั่นใจนโยบายภาครัฐที่ ขาดความชัดเจนด้าน ผังเมือง ด้านภาวะที่ดินแม่สอดนิ่งสนิทเหตุก่อนหน้ามีการปั่นจนสูงเกิน ที่จะซื้อเพื่อการลงทุนแล้ว ระบุรัฐทุ่มพัฒนา EEC ไม่ส่งผล กระทบกับ EWEC

นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก กล่าวถึง ความคืบหน้าการพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) ว่า นับแต่รัฐบาลประกาศให้พื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดตาก (อ.แม่สอด-พบพระและ อ.แม่ระมาด) เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ก็ได้มีการเร่งรัดพัฒนาโครงการเมกะโปรเจกต์(Megaproject) ต่างๆ จนใกล้จะแล้วเสร็จ เช่นโครงการก่อสร้าง สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 พร้อมถนนเชื่อมต่อ กับเส้นทาง East-West Economic Corridor -EWEC โครงการอาคารสำนักงาน ด่านพรมแดน คลังสินค้าและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service : OSS -สนามบินนานาชาติแม่สอด ฯลฯ

ทั้งหมดมีมูลค่าการลงทุนนับหมื่นล้านบาท และยังจะมีเมกะโปรเจกต์ อื่นๆตามมาอีกมากมาย ล้วนแล้วแต่เป็นความคืบหน้าของโครงการที่รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตาก ที่ในส่วนของการพัฒนาภาครัฐเดินหน้าไม่หยุด มีการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการค้า-การลงทุน-การท่องเที่ยว ชายแดนไทย-เมียนมา ของ -EWEC ที่เป็นประตูสำคัญของ Asean Economics Community –AEC

ในทางกลับกัน ในส่วนของการลงทุนในภาคเอกชน ในภาคอุตสาหกรรม-พาณิชย์ และอื่นๆ นั้น ถือว่าในช่วง 2-3 ปีนี้ ยังมีน้อยมาก เหมือนจะสวนทางกัน เพราะนักธุรกิจ นักลงทุน ยังไม่มั่นใจในนโยบายที่ยังไม่ชัดเจนหลายอย่าง เช่นผังเมือง ที่ติดปัญหาพื้นที่สีเขียวและสิทธิประโยชน์ และปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ซึ่งทางนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้พยายามที่จะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการผลักดันให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ EWEC เดินหน้าอย่างมีศักยภาพ เช่นการรับทราบและนำปัญหาในพื้นที่เสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบ แต่ก็ติดขัดเรื่องอำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมานั้นไม่สามารถตัดสินใจ ได้ ทุกอย่างต้องเสนอผ่านไปให้รัฐบาลและรอคำตอบ ทุกประเด็นปัญหา ซึ่งในเรื่องนี้ควรให้อำนาจที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อการพัฒนาที่รวดเร็วขึ้น

"ส่วนที่รัฐบาลกำลังโหมการพัฒนาโครง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor ไทยแลนด์ 4.0 นั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ โครงการพัฒนาเส้นทาง East-West Economic Corridor- EWEC เลย เพราะเป็นแผนคนละส่วนกัน ธุรกิจ ที่ค่อนข้างแตกต่างกัน เพราะเขตเศรษฐกิจชายแดนแม่สอดตาก นั้นเน้นเรื่องการค้าชายแดน ซึ่งรัฐก็มีแผนโครงการพัฒนาที่ต่อเนื่องอยู่แล้วในส่วนของการรองรับเขตเศรษฐกิจชายแดนบนเส้นทาง EWEC ขณะที่ EEC นั้นมีศักยภาพ ที่สูงอยู่แล้วที่เชื่อมต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ขณะที่ EWEC ภาครัฐก็มีแผนพัฒนาควบคู่กัน" นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา กล่าว

ประธานที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก กล่าวถึงราคาที่ดิน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ว่า ปัจจุบัน การซื้อ-ขายที่ดิน ไม่ขยับมา 2-3 ปีแล้ว เพราะก่อนหน้านี้มีการ ปั่นราคาที่ดิน จนสูงขึ้นมาก ราคาสูงเกินกว่าที่นักธุรกิจ นักลงทุน จะเข้ามาซื้อ เพื่อลงทุนได้ เพราะราคาที่ดินก่อนหน้านี้ซื้อ-ขายกันแพงและสูงจน มาวันนี้ไม่มีใครกล้าซื้อ ทำให้ธุรกิจที่ดินช่วงนี้ ชะงัก จะมีเพียงซื้อ-ขาย เพื่อที่อยู่อาศัย หรือเพื่อธุรกิจ รายย่อย หรือระดับกลางๆ เท่านั้น การปั่นราคาที่ดินที่สูงเกินก่อนหน้านี้ส่งผลทำให้ การซื้อที่ดินเพื่อการลงทุนลดน้อยลงทันที จนแทบไม่มีการขยับเลย ในช่วงนี้

นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก กล่าวว่า ขณะนี้ กฎหมายผังเมืองรวมในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย มีปัญหามาก และยังไม่ได้รับการแก้ไขทำให้ การ ก่อสร้างโรงงาน-อาคารพาณิชย์ สร้างอะไรไม่ได้ เลย เพราะต้องรอประกาศใหม่ ซึ่งท้องถิ่น ขอแก้ไข ทำให้การลงทุนชะงักไม่เกิดขึ้นนานเกือบ 2 ปีแล้ว จึงอยากให้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เร่งศึกษาผลกระทบและนำไปสู่การแก้ไขผัง เมืองใหม่ ให้สอดคล้องกับพื้นที่เพื่อการลงทุน

รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560 สภาเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งอยู่ในพื้นที่ เขตพัฒาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) ได้มีการประชุมเพื่อขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ตามข้อเรียกร้องของพ่อค้า-ประชาชน เอกชนในพื้นที่เนื่องจากได้รับผลกระทบเกี่ยวกับประกาศกระทรวงมหาดไทย ผังเมืองรวม ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ได้ประชุมและมีมติเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้แก้ไขผังเมืองรวมในพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ เพราะผังเมืองที่ประกาศออกมาใช้นั้น กระทบต่อการก่อสร้างโครงการต่างๆ ในพื้นที่รวมไปถึงที่พักอาศัยอีกด้วย

 
ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา