คอลัมน์ เกร็ดธุรกิจ: ราคาห้องชุดปรับเพิ่ม
Loading

คอลัมน์ เกร็ดธุรกิจ: ราคาห้องชุดปรับเพิ่ม

วันที่ : 18 เมษายน 2561
คอลัมน์ เกร็ดธุรกิจ: ราคาห้องชุดปรับเพิ่ม

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานผลการสำรวจการเปลี่ยนแปลงอาคารชุดใหม่ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 2 จังหวัด คือ นนทบุรีและสมุทรปราการ ไตรมาส 4 ปี 2560 กลุ่มระดับราคาต่างๆ พบว่า มีการปรับเปลี่ยนของราคาต่อตารางเมตรเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1.กลุ่มระดับราคาลักซ์ชัวรี่ ราคาสูงกว่า 2 แสนบาท/ตารางเมตร (ตร.ม.) มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 10-12% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่มีการปรับราคาลดลง 5.4-7.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 2.กลุ่มระดับราคาปานกลาง ราคา 5-8 หมื่นบาท/ตร.ม. มีการปรับราคาลดลง 0.5-1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาลดลง 0.1-0.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560

3.กลุ่มระดับราคาปานกลางค่อนข้างสูง ราคา 8 หมื่น-1.2 แสนบาท/ตร.ม. มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5-3.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 2.4-4.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 4.กลุ่มระดับราคาสูง ราคา 120,001-2 แสนบาท/ ตร.ม. มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 0.9-2.9% เมื่อเทียบกับช่วง เดียวกันของปีก่อนและปรับราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 2.4-4.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 5.กลุ่มระดับราคาล่าง ราคาไม่เกิน 5 หมื่นบาท/ตร.ม. มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 2.9-3.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีก่อน และมีการปรับราคาลงประมาณ 2.8-4.8% เมื่อเทียบกับ ไตรมาส 3 ปี 256

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์