Loading

ปตท.รุกผลิตไฟฟ้า ส่งGPSCลงทุนEEC-เมียนมา-ลาว

วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561
ปตท.รุกผลิตไฟฟ้า ส่งGPSCลงทุนEEC-เมียนมา-ลาว

นายเติมชัย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ จีพีเอสซี (GPSC) ผู้ผลิต ไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า ปี 2561 บริษัทมุ่งเน้นการลงทุนธุรกิจไฟฟ้า และสาธารณูปโภคภายในประเทศ ที่จะรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ล่าสุด จีพีเอสซี ลงทุนระบบกักเก็บพลังงาน (อีเอสเอส) ก่อสร้างโรงงานต้นแบบผลิตแบตเตอรี่สำหรับโรงไฟฟ้า ร่วมกับ บริษัท 24เอ็ม เทคโนโลยี ประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะเจ้าของเทคโนโลยี ขนาดกำลัง การผลิต 100 เมกะวัตต์/ชั่วโมง วงเงินลงทุน ประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยตั้งโรงงานสำเร็จรูปนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี 1 คาดว่าจะสามารถดำเนินการผลิตได้ภายในปลายปี 2562

โดยแบตเตอรี่ดังกล่าวจะใช้กับโรงงานเครือ ปตท. ถือเป็นแห่งแรกของอาเซียน ซึ่งการผลิตนี้จะช่วยลดต้นทุนแบตเตอรี่ลงเหลือ 100 เหรียญสหรัฐต่อลูก จากปัจจุบันต้นทุนอยู่ที่ 200 เหรียญสหรัฐต่อลูก และอนาคตจะผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ต่อไป

นายเติมชัยกล่าวว่า สำหรับแผนการ ลงทุนในต่างประเทศ บริษัทวางแผนการ ลงทุนไปพร้อมกับกลุ่ม ปตท. และพันธมิตร ทางธุรกิจ ในประเทศเมียนมา ถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพการลงทุนด้านพลังงาน โดยจะเข้าลงทุนตั้งโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม 2-3 แห่ง และจะเข้าลงทุน ในสปป.ลาวเพิ่ม ในโครงการโรงไฟฟ้า พลังน้ำ จากปัจจุบันมีประสบการณ์จากการร่วมทุนใน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี และโครงการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำลิก 1 ซึ่งทั้ง 2 โรง จะจ่ายไฟเข้าระบบปี 2562

นายเติมชัยกล่าวอีกว่า ส่วนแผน ลงทุนผลิตไฟฟ้าในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง ภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) นั้น บริษัทจะผลิตไฟฟ้าป้อนให้กับ บริษัท ปตท.โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ พีทีทีจีซี เป็นบริษัทหลัก จำนวน 300 เมกะวัตต์ เนื่องจากจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าในอีอีซี เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการลงทุนในอีอีซีจะส่งผลให้ จีพีเอสซี มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปีนี้

ทั้งนี้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทแม่ของจีพีเอสซี ยังมีนโยบาย ให้บริษัทรับหน้าที่ผลิตไฟฟ้าบริษัทลูกเครือปตท.ทั้งหมด คาดการณ์กำลังผลิตทั้ง ในและนอกอีอีซีที่เข้าระบบมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ในช่วงหลายปีข้างหน้า จำนวนนี้ จะเป็นทั้งโรงไฟฟ้าใหม่ และโรงไฟฟ้าที่เข้า ทดแทนโรงไฟฟ้าเก่าของผู้ผลิตรายอื่นที่ผลิตไฟป้อนเครือปตท.สำหรับแผนการลงทุนจะเสนอต่อกรรมการบริหารจีพีเอสซีในปีนี้ เพื่อเดินหน้าลงทุนต่อไป

"จีพีเอสซี ตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินธุรกิจ ไฟฟ้ารองรับเครือ ปตท. ทั้งเชื้อเพลิงก๊าซ และ พลังงานหมุนเวียน เพราะอนาคตฟอสซิลจะลดบทบาทลงตามเทรนด์ของโลกที่มุ่งเทคโนโลยีสีเขียว โดยข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของไทยล่าสุดปี 2560 โต 2% ขณะที่ 3 การไฟฟ้าของไทย คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีการจ่ายไฟลดลง แสดงว่าผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนหนึ่งมีการผลิตไฟใช้เอง สอดรับ กับนโยบายของ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน ที่ชะลอโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนสำรองไฟฟ้า และมุ่งสู่พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น" นายเติมชัย กล่าว

 
ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า