Loading

ชี้จับตาเทรนด์ใหม่ รับสร้างบ้านยุค4.0

วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2561
ชี้จับตาเทรนด์ใหม่ รับสร้างบ้านยุค4.0

สมาคมรับสร้างบ้านชี้จับตา 4 เทรนด์สร้างบ้านมาแรงยุค 4.0 รับสังคมคนสูงวัย ขณะที่คนสร้างบ้านอายุน้อยลง

นางศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า จากกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก เทรนด์สร้างบ้านเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ทั้งจากสภาพภูมิอากาศ รวมถึงโครงสร้างประชากรศาสตร์ของประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ปัจจุบันประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรสูงวัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากที่สุดในอาเซียนหรือคิดเป็น 10% ของประชากรทั้งหมด ดังนั้นการสร้างบ้านที่มีสมาชิกครอบครัวเป็นผู้สูงอายุจึงต้องออกแบบและปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก ทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยต่อเทรนด์การสร้างบ้านเปลี่ยนแปลงไปยุค 4.0 เห็นได้จากข้อมูลจากฝ่ายวิชาการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ปัจจุบันกลุ่มผู้ที่ต้องการสร้างบ้านได้เปลี่ยนจากกลุ่มที่มีอายุ 45-60 ปี เป็นกลุ่มคนอายุต่ำกว่า 40 ปีมากขึ้น และมีแนวโน้มสร้างบ้านด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น เทรนด์การสร้างบ้านจึงเริ่มปรับเปลี่ยนไป สำหรับปี 2561 คาดว่าเทรนด์แบบบ้านที่ลูกค้ายุค 4.0 ต้องการ จะมี 4 เทรนด์หลัก ได้แก่ 1. Eco Friendly แบบบ้านประหยัดพลังงานและรักษ์โลก เป็นบ้านที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าโดยไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม บ้านลักษณะนี้ถูกออกแบบให้โปร่ง โล่ง สบายเพื่อรับลมและความเย็นจากธรรมชาติ และป้องกันความร้อนที่สะสมในบ้าน โดยทั่วไปการออกแบบบ้านลักษณะนี้จะเน้นวิถีทางธรรมชาติและพึ่งเทคโนโลยี เช่นติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

2.Cluster บ้าน 3 เจเนอเรชั่นจัดเป็นบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่ปู่ย่า ตายาย อาศัยอยู่ร่วมกันกับบ้านลูก บ้านหลาน ในพื้นที่เดียวกันหรือหลังเดียวกัน โดยมีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วน และใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์กันอย่างอบอุ่น เป็นบ้านผู้สูงอายุที่ไม่โดดเดี่ยว

3.บ้านแบบครอบครัวขยาย Multi Family หรือบ้านหลายหลังในพื้นที่ เดียวกัน ด้วยความนิยมแบบไทยและการมองถึงประโยชน์ร่วมของการอยู่รวมกันแบบเป็นครอบครัวใหญ่ บ้านแบบนี้มักมีลักษณะอยู่อาศัยแบบหลายครอบครัว ซึ่งขยายพื้นที่ใช้สอยออกไปได้ทั้งไปแนวสูงหรือแนวกว้าง แล้วแต่ขนาดของที่ดิน

4.Innovative Living บ้านอัจฉริยะ ทุกบ้านจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการอำนวยความสะดวกสำหรับการอยู่อาศัย โดยคาดว่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้า บ้านที่สร้างใหม่ทุกหลังจะเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบบางอย่าง เช่น สามารถสั่งการด้วยเทคโนโลยี อย่างเช่นเสียงในการเปิดและปิด

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
ข่าววัสดุก่อสร้าง-เฟอร์นิเจอร์ อื่นๆ