Loading

เมืองใหม่ใกล้คลอด แปดริ้วใช้1.2หมื่นไร่

วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2561
เมืองใหม่ใกล้คลอด แปดริ้วใช้1.2หมื่นไร่

เมืองใหม่ฉะเชิงเทราใกล้เห็นรูปร่าง มี.ค.นี้ ผลการศึกษาหน้าตาเมืองอัจฉริยะแล้วเสร็จพร้อมเปิดรับฟังความเห็นเน้นอยู่ใกล้เมืองเดิมมีรถไฟความเร็วสูงรองรับ ใช้พื้นที่ 1.25หมื่นไร่รองรับการพัฒนาอีอีซี

นางสาวพจนี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(กนศ.) เปิดเผยกับ"ฐานเศรษฐกิจ" ถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งเมืองใหม่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซีว่าขณะนี้ทางสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(สกรศ.) ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง อยู่ระหว่างการศึกษาการพัฒนาเมืองใหม่และลักษณะเมืองที่เหมาะสมว่าจะเป็นอย่างไร โดยจะเริ่มในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราก่อน ในลักษณะเมืองอัจฉริยะ (Smart City ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคมนี้ และหลังจากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งเมืองใหม่ เพื่อนำไปสู่การออกแบบเมืองใหม่ต่อไปในเดือนกรกฎาคม 2561

"ขณะนี้ที่ตั้งเมืองใหม่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังไม่ทราบว่าจะใช้พื้นที่บริเวณใด เพราะต้องรอผลการศึกษาให้แล้วเสร็จก่อน รวมถึงต้องหารือกับกระทรวงพลังงาน ในการออกแบบเมืองอัจฉริยะ"

นางสาวพจนี กล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาเบื้องต้นของคณะอนุกรรมการพัฒนาเมืองใหม่ฉะเชิงเทรา-พัทยาระยอง ซึ่งมีนายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน เห็นว่า การกำหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาเมืองใหม่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับประชากรที่มาพักอาศัย โดยประเมินบนความหนาแน่นที่ 20คนต่อไร่ จำนวนประชากรประมาณ 2.5 หมื่นคน ซึ่งจะต้องจัดหาพื้นที่พัฒนาประมาณ 1.25 หมื่นไร่ มารองรับ

โดยจะเป็นย่านใหม่ที่ไม่ไกลจากเมืองเดิม อยู่ใกล้กับแนวรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-อู่ตะเภาและมีสิ่งจูงใจให้ประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงมาพัก

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ