ที่ดินเส้นทาง'เอ็มอาร์ที'พุ่ง173%
Loading

ที่ดินเส้นทาง'เอ็มอาร์ที'พุ่ง173%

วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ดินเส้นทาง'เอ็มอาร์ที'พุ่ง173%

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯเผย5 ทำเล"ที่ดินเปล่า" แนวรถไฟฟ้าปรับขึ้นสูงสุด พบเส้นทาง"เอ็มอาร์ที" แชมป์  ราคาพุ่ง 173.7% เฉลี่ยปีละ 29%

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (ศขอ.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานดัชนีการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม โดยกำหนดให้ ปี 2555 เป็นปีฐาน และจัดทำดัชนีเป็นรายไตรมาส  การศึกษาได้ใช้ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ของกรมที่ดิน คัดเลือกเฉพาะที่ดินเปล่าไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง ขนาดที่ดินตั้งแต่ 200 ตร.ว.ขึ้นไป โดยใช้ข้อมูลเฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ผู้โอนหรือผู้รับโอนที่เป็น "นิติบุคคล" เท่านั้น เพราะเป็นราคาซื้อขายจริง

ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2560 เพิ่มขึ้น 65.6% เมื่อเทียบกับปี 2555 และปรับเพิ่มขึ้น 13.2% เมื่อเทียบกับปี 2559 ทั้งนี้ ราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดในปี 2556 ที่ 14.9% ส่วนปี 2559 ปรับเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดอยู่ที่ 4.6%

สำหรับไตรมาส 4 ปี 2560 ดัชนีราคาที่ดินเปล่าพื้นที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล เพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 ที่เพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559

ทั้งนี้ ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดในไตรมาส 1 ปี 2559 คือ เพิ่มขึ้น 2.7% และเพิ่มขึ้นมากที่สุดในไตรมาส 1 ปี 2557 เพิ่มขึ้น 19% ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ในพื้นที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มาตั้งแต่ ปี 2555 โดยผลการศึกษาพบว่าภาพรวมปัจจัยกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีผลต่อราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ประมาณ 22.8% คือ หากเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับผังเมือง ราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล จะปรับราคาเพิ่มขึ้น 22.8%

นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยเส้นทางรถไฟฟ้า มีผลต่อราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 24.6% คือหากมี ข่าวสารเกี่ยวกับแผนการพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเกิดขึ้น เช่น การเริ่มโครงการหรือการก่อสร้าง หรือการเปิดให้บริการ ราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล จะปรับราคาเพิ่มขึ้น 24.6%

การปรับราคาเพิ่มขึ้น 5 อันดับแรกของราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ตามแนว เส้นรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ไตรมาส 4 ปี 2560 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 พบว่า ทำเลที่มีเส้นทางรถไฟฟ้าสายเอ็มอาร์ทีผ่าน มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นมากที่สุด  173.7% หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 29% ต่อปี

อันดับ2 สายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อหัวลำโพง ปรับราคาเพิ่มขึ้น 169.5% หรือเฉลี่ย 28.2% ต่อปี อันดับ3 สายสีทอง ช่วงธนบุรี-ประชาธิปก ราคาเพิ่มขึ้น 148.9% หรือเฉลี่ย 24.8% ต่อปี อันดับ4  สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ปรับราคาเพิ่มขึ้น 148.1% เฉลี่ย 24.7% ต่อปี และอันดับ5 สายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-มธ.รังสิต ปรับราคาเพิ่มขึ้น 144.3% เฉลี่ย 24.1% ต่อปี

 
ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ