ธนารักษ์ประมูลที่ศก.พิเศษ 3จังหวัดทำเลดีฟรีค่าเช่า2ปี
Loading

ธนารักษ์ประมูลที่ศก.พิเศษ 3จังหวัดทำเลดีฟรีค่าเช่า2ปี

วันที่ : 11 มกราคม 2561
ธนารักษ์ประมูลที่ศก.พิเศษ 3จังหวัดทำเลดีฟรีค่าเช่า2ปี

นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมฯ เปิดประมูลสรรหาเอกชนเข้าร่วมลงทุนพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 3 จังหวัด ได้แก่ ตาก นครพนม และกาญจนบุรี เริ่มเปิดให้เอกชนซื้อเอกสารเสนอโครงการลงทุนและแผนพัฒนาพื้นที่ ตั้งแต่ 15 ม.ค.-9 ก.พ. 61 นี้ กำหนดให้ยื่นเอกสารประมูลภายใน 15 พ.ค. 61

สำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากตั้งอยู่ที่ อ.แม่สอด เนื้อที่ 1,055 ไร่ ใกล้ชายแดนเมียนมา ค่าเช่า 3.6 หมื่นบาทต่อไร่ต่อปีแรก ค่าธรรมเนียม 2.5 แสนบาทต่อไร่ต่อ 50 ปี ส่วนที่จังหวัดนครพนมอยู่ที่ อ.เมือง เนื้อที่ 1,363 ไร่ ใกล้ชายแดนลาว ค่าเช่า 8,400 บาทต่อไร่ต่อปีแรก ค่าธรรมเนียม 1.4 แสนบาทต่อไร่ต่อ 50 ปี และที่จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ที่อำเภอเมือง เนื้อที่ 2,979 ไร่ ใกล้ชายแดนเมียนมาค่าเช่า 1,200 บาทต่อไร่ต่อปีแรก ค่าธรรมเนียม 2 หมื่นบาทต่อไร่ต่อ 50 ปี

ทั้งนี้คุณสมบัติเอกชนที่สนใจ ต้องเป็นนิติบุคคล มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท และเปิดให้กรณีเป็นกิจการร่วมการค้า เป็นการร่วมธุรกิจของธุรกิจมูลค่าจดทะเบียนรวมกันไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท โดยต้องเสนอผลงานความสำเร็จย้อนหลัง เอกสารแสดงฐานะทางการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี และแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดิน แนวคิดการทำโครงการ การจัดทำผังพัฒนาพื้นที่ โดยกรมฯให้สิทธิประโยชน์เป็นการเร่งรัดการลงทุนในพื้นที่ได้แก่ การเว้นค่าเช่าให้ 2 ปี ถึงปี 63 หากลงทุนจริง เช่น ปรับปรุงพื้นที่พัฒนาที่ดิน ก่อสร้างอาคาร จัดซื้อเครื่องจักร เป็นต้น

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ข่าวเขตเศรษฐกิจพิเศษ อื่นๆ