Loading

ตีปี๊บนิคมฯชายแดนสระแก้ว

วันที่ : 4 ธันวาคม 2560
ตีปี๊บนิคมฯชายแดนสระแก้ว

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กนอ.นำคณะนักลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมชักจูงการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วพื้นที่ 660 ไร่ โดยการพัฒนาโครงการระยะที่ 1 กนอ.ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงงานสำเร็จรูป เพื่อรองรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและลานประชารัฐ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จะเข้ามาจำหน่ายสินค้า(โอทอป)ที่มีความคืบหน้าแล้ว 87% คาดว่า การก่อสร้างจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้นักลงทุนเข้าประกอบกิจการได้ในต้นปี 2561

สำหรับการก่อสร้างโครงการนิคมฯในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วระยะที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับพื้นที่ โดยการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเพื่อใช้รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ประกอบด้วยเขตประกอบการทั่วไป เขตประกอบการเสรี เขตอุตสาหกรรมบริการขนส่ง และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการและพร้อมเปิดให้นักลงทุนเข้าใช้พื้นที่เพื่อประกอบกิจการได้ในเดือน พ.ย. 2561

นอกจากนี้ กนอ.ยังนำคณะนักลงทุนเดินทางสำรวจการค้าข้ามแดนณด่านศุลกากรป่าไร่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ รวมทั้งสำรวจศักยภาพเส้นทางการขนส่งสินค้า ซึ่งถือว่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการพัฒนาโครงการ อีกทั้งยังมีความโดดเด่นทั้งทางด้านวัตถุดิบแรงงาน และการขนส่งรวมทั้งยังเป็นประตูเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับประเทศกัมพูชา และเชื่อมโยงไปยังพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)ทำให้นักลงทุนเริ่มมีความเชื่อมั่นตัดสินใจเข้ามาลงทุนนิคมอุตสาหกรรม

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ