Loading

ส่องอุตฯเหล็กปี61หวังอีอีซีฟื้นลงทุน มีลุ้นโต4-5%จากปีนี้การใช้ส่อแววลด

วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2560
ส่องอุตฯเหล็กปี61หวังอีอีซีฟื้นลงทุน มีลุ้นโต4-5%จากปีนี้การใช้ส่อแววลด

กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ส.อ.ท.คาดหวังปี 2561 การใช้เหล็กจะเติบโตได้ในระดับ 4-5% ตามภาวะเศรษฐกิจไทยที่จะเติบโตโดยเฉพาะจากการขับเคลื่อนการลงทุนในพื้นที่อีอีซี และการส่งออกช่วยหนุน ยอมรับปีนี้การใช้เหล็กส่อแววลดลงเล็กน้อยเหลือ 18 ล้านตันกว่าๆ โอดรัฐไม่ช่วยสกัดการตั้งโรงงานใหม่ที่นำเอาเครื่องจักรเก่าจากจีนเข้ามา

นายวิกรม วัชระคุปต์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมเหล็กปี 2561 คาดว่าจะเติบโตระดับ 4-5% ตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ที่คาดว่าจะเติบโตอย่างต่ำ 3-4% จากปีนี้ เนื่องจากการลงทุนของภาครัฐและเอกชนในปี 2561 จะมีทิศทางเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่คาดว่าจะเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

"ทิศทางเหล็กภาพรวมทั้งในแง่ของความต้องการใช้และราคาจะดีกว่าปีนี้แต่สิ่งที่ยังห่วงคือภาวะเหล็กที่ยังล้นตลาดโดยเฉพาะเหล็กเส้นแม้ว่าก่อนหน้าทางผู้ผลิตจะพยายามร้องเรียนไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะขอให้มีการชะลอหรือหยุดการให้ ใบอนุญาตตั้งโรงงานเหล็กในประเทศเพิ่มขึ้นแต่รัฐเองก็มองว่าจะเป็นการลิดรอนสิทธิ" นายวิกรมกล่าว

ปัจจุบันพบว่ายังคงมีการยื่นขอตั้งโรงงานเหล็กเพิ่มโดยเฉพาะ เหล็กเส้นที่เป็นลักษณะนำเอาเครื่องจักรเก่าจากโรงงานจีนที่ถูกปิดเนื่องจากจีนมีนโยบายลดปัญหามลพิษโดยหากโรงงานเหล็กในจีนถูกสั่งปิดก็จะได้รับเงินชดเชยจากรัฐทำให้บางส่วนหันมามองการลงทุนในอาเซียนและไทยเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายของการลงทุนเพราะการก่อสร้าง โรงเหล็กเส้นโดยนำเครื่องจักรเก่า มาติดตั้งมีต้นทุนต่ำ

นายกรกต ผดุงจิตต์ เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ส.อ.ท. กล่าวว่า ปี 2560 ต้องยอมรับว่าการลงทุนต่างๆ ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักโดยเฉพาะการลงทุนจริงของเอกชนทำให้ภาพรวมการใช้เหล็กในปี 2560 มีแนวโน้มจะลดลงเหลือประมาณกว่า 18 ล้านตันจากปี 2559 การใช้อยู่ระดับ 19.27 ล้านตันแต่ในปี 2561 คาดว่าจะโต 4-5% จากปีนี้โดยคาดว่าจะได้รับแรงหนุนจากภาคการส่งออกที่ฟื้นตัวและการลงทุนในพื้นที่อีอีซี

"มีสัญญาณบางอย่างที่น่าจะ ดีขึ้นคือการที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนที่เคยย้ายไปมาเลเซียเริ่มย้ายกลับมาในไทยหลังจากที่การส่งออกเริ่มดีขึ้นต่อเนื่อง และอีกส่วนที่ชัดเจนคือการที่รัฐเริ่มขับเคลื่อนอีอีซีที่จะเป็นรูปธรรมใน ปี 2561" นายกรกตกล่าว

นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการและรองประธาน บ.จีสตีล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อุตสาหกรรมเหล็กมีมูลค่าการลงทุนรวมกว่าแสนล้านบาทซึ่งรัฐบาลควรจะให้ความสำคัญและสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ ให้มากกว่าที่ผ่านมา เช่น มาตรการปกป้องการทุ่มตลาดที่ขั้นตอนล่าช้า ส่งผลให้เหล็กจากต่างประเทศเข้ามาจำนวนมาก ขณะที่การลงทุนเหล็กในไทยมีกำลังการผลิตรวมกันสูง 19-20 ล้านตันแต่การผลิตจริงเพียง 7-8 ล้านตันหรือคิดเป็นเพียง 50% เท่านั้น

บังคับใช้มาตรฐานเหล็กใหม่

นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า สมอ. กำหนดให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็ก จำนวน 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน มอก. 1479-2558 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น มอก. 2012-2558 ต้องเป็นไปตามมาตรฐานฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ผู้ทำ ผู้นำเข้า จะต้องขออนุญาตทำและนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามมาตรฐานฉบับนี้ การดำเนินการดังกล่าวเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
ข่าววัสดุก่อสร้าง-เฟอร์นิเจอร์ อื่นๆ