Loading

บริษัทพัฒนาเมืองรุกภูมิภาค ตั้งแล้ว 10 จังหวัด-สงขลาเครื่องร้อน 20 เศรษฐีร่วมลงขัน

วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2560
บริษัทพัฒนาเมืองรุกภูมิภาค ตั้งแล้ว 10 จังหวัด-สงขลาเครื่องร้อน 20 เศรษฐีร่วมลงขัน

บริษัทพัฒนาเมืองคึกขยายเครือข่ายสู่ภูมิภาค ล่าสุดนายหัวเมืองสงขลาเครื่องเริ่มร้อน จับมือธปท.สำนักงานภาคใต้ สมาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ระดมความเห็นตั้งบริษัทสงขลาพัฒนาเมืองฯ เบื้องต้นมี 20 เศรษฐีใหญ่สนใจลงขันคนละ 1 ล้าน ด้านสุโขทัยผ่านฉลุย

นายฐาปนา บุณยประวิตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่าสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยและบริษัทกรุงเทพพัฒนาเมืองฯอยู่ระหว่างการเร่งขยายเครือข่ายตั้งบริษัทพัฒนาเมืองในจังหวัดต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและเร่งขับเคลื่อนแผนการลงทุนให้สอด คล้องกับโครงการต่างๆ ของรัฐบาล

ล่าสุดได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้และสมาคมขนส่งและโลจิสติกส์จังหวัดสงขลาได้ระดมความเห็นของนักลงทุนและผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จัดสัมมนาเรื่องสงขลาพัฒนาเมืองกับภารกิจการขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาสู่เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ โดยเฉพาะประเด็นที่อยู่ในความสนใจปัจจุบันคือ การก่อ ตั้งบริษัท สงขลาพัฒนาเมือง จำกัด ได้รับความสนใจอย่างมาก

โดยขณะนี้มีการก่อตั้งบริษัทพัฒนาเมืองขึ้นในจังหวัดต่างๆ เรียบร้อยแล้วจำนวน 10 จังหวัด โดยจังหวัดขอนแก่นเป็นรายแรก ตามมาด้วยภูเก็ต สมุทรสาคร ระยอง กรุงเทพฯ สระบุรี พิษณุโลก เชียงใหม่ ชลบุรีและสุโขทัย โดยข้อตกลงในเบื้องต้นของการจัดตั้งบริษัทพัฒนาเมืองหากเป็นจังหวัดขนาดเล็กหรือขนาดกลางจะต้องมีการลงทุนรายละไม่น้อยกว่า 5 แสนบาทต่อ 1 ราย หากเป็นจังหวัดใหญ่ อาทิ กรุงเทพฯ สงขลา ภูเก็ตจะต้องลงทุนกันขั้นต่ำ 1 ล้านบาทขึ้นไป เบื้องต้นนั้นพบว่าภูเก็ตมีการลงขันกันรายละ 4 ล้านบาท

"เบื้องต้นน้องใหม่อย่างจังหวัดสุโขทัยลงขันกันรายละ5 แสนบาท ณ วันนี้จดทะเบียนตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยยังได้เรียกหารือถึงทิศทางการพัฒนาจังหวัดไปเรียบร้อยแล้ว โดยมีจุดขายเมืองประวัติศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเป็นหัวใจหลัก ส่วนจังหวัดสงขลานั้นหอการค้า สภาอุตสาหกรรมในพื้นที่แสดงความสนใจชัดเจนผนวกกับผู้ประกอบการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาจึงได้เริ่มก่อตั้งได้รวดเร็วทั้งนี้โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนองค์ ความรู้ และฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจ ซึ่งเบื้องต้นมีการลงขันกันแล้ว กว่า 20 คน คนละ 1 ล้านบาทและจะเร่งจดทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาเพื่อให้ทันนำเสนอรายงานในวันนั้นต่อไป"

ทั้งนี้ในเบื้องต้นนั้นองค์ การบริหารส่วนจังหวัดได้ออกแบบโครงการรถไฟรางเบาจากสนามบินหาดใหญ่เชื่อมเข้าไปยังในเมือง และบริษัทพัฒนาเมืองจะพัฒนาระบบฟีดเดอร์เชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนหลักเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงด้านบริการที่สะดวกรวด เร็วขึ้น คาดว่าจะลงทุนไม่น้อยกว่า 1-2 หมื่นล้านบาทโดยจะใช้โมเดลการบริหารโครงการและการลงทุนเช่นเดียวกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดภูเก็ตไปดำเนินการ

"เชื่อว่าการลงทุนด้านโลจิสติกส์และอสังหาริมทรัพย์จะสามารถทำให้เห็นผลชัดเจนด้านการลงทุน นับเป็นอีกมิติของการร่วมลงทุนในประเทศไทย ล่าสุดนั้นกระบวนการด้านกฎหมายทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็อยู่ระหว่างการผลักดันพร้อมกับการศึกษาวิจัยด้านต่างๆ จากหลายหน่วยงานว่าโครงการต่างๆ นั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่ สามารถตอบโจทย์การลงทุนมากน้อยแค่ไหนและจะมีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างไร"

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ