Loading

THBA หวั่นภาวะน้ำท่วมหนักกระทบตลาดสร้างบ้านเองQ4ชะงัก

วันที่ : 30 ตุลาคม 2560
THBA หวั่นภาวะน้ำท่วมหนักกระทบตลาดสร้างบ้านเองQ4ชะงัก

สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (Thai Home Builders Association: THBA) โดย นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคม เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา กระทั่งพื้นที่ในหลายๆ จังหวัดประสบปัญหาน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน บางจังหวัดสถานการณ์จัดอยู่ในขั้นวิกฤตแล้ว อาจส่งผลกระทบ และฉุดให้ปริมาณบ้านสร้างเอง รวมถึงตลาดรับสร้างบ้านในช่วงโค้งสุดท้ายไตรมาส 4 ปี 2560 นี้ชะลอตัวอีกครั้ง และอาจส่งผลกระทบจนทำให้ผู้ประกอบการได้รับความเสียหายตามมา อันได้แก่ น้ำท่วมไซต์งานก่อสร้าง ต้นทุนค่าขนส่ง และวัสดุที่เพิ่มขึ้น และอื่นๆ

ดังนั้น ในระยะนี้สิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญคือ การเฝ้าระวังหรือติดตามผลกระทบโดยไม่ประมาท พร้อมทั้งเตรียมแผนสำรองหรือแผนฉุกเฉินเอาไว้ สำหรับรับมือกับสถานการณ์ และปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อลดความเสียหายหรืออาจพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

"ในช่วงปลายไตรมาส 3 ที่ผ่านมาพบว่า ความต้องการสร้างบ้านและกำลังซื้อของผู้บริโภคมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น แนวโน้มตลาดรับสร้างบ้านไตรมาส 4 จึงมีโอกาสที่จะขยายตัวได้ต่อเนื่อง แต่เมื่อประเมินจากสภาพปัญหาน้ำท่วมขังที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ยอมรับว่าสถานการณ์เริ่มน่าเป็นห่วง โอกาสที่ตลาดรับสร้างบ้านจะขยายตัว เริ่มน้อยลงจากผลกระทบดังกล่าว" นายสิทธิพร กล่าว

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการควรมีความพร้อมในการปรับตัว เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบให้มากที่สุด อย่างเช่น การขยายพื้นที่ให้บริการสร้างบ้าน ออกไปยังพื้นที่ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วม การออกผลิตภัณฑ์หรือแบบบ้านใหม่ เพื่อตอบโจทย์หรือสอดคล้องกับสถานการณ์ สามารถช่วยแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคได้ และอื่นๆ

สิ่งสำคัญคือ ควรระมัดระวังการใช้จ่าย และรักษากระแสเงินสดให้ดี เพราะผล กระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และภาพรวมธุรกิจก่อสร้างที่ชะลอตัวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงิน และระบบเครดิตเสียหายในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างหรือซัปพลายเออร์ ปีนี้นับได้ว่าเป็นปีแห่งความท้าทายของผู้ประกอบการรับสร้างบ้าน สำหรับการประคับประคองธุรกิจให้สามารถ ฝ่าสถานการณ์ยากลำบากไปให้รอดพ้น และปลอดภัย

โดยสมาคมฯ ยังคงประเมินมูลค่าตลาดรับสร้างบ้านปี 2560 ไว้ที่ประมาณ 1.3-1.4 หมื่นล้านบาท โดยมี 2 สมาคมรับสร้างบ้านเป็นแกนหลักในการผลักดัน และขับเคลื่อนการขยายตลาดรับสร้างบ้าน ในส่วนของสมาคมไทยรับสร้างบ้าน ปัจจุบันสมาชิกที่ดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งในต่างจังหวัด หรือกระจายอยู่ทุกภูมิภาค สามารถรองรับการให้บริการรับสร้างบ้านครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่า 50 จังหวัด

นโยบายของสมาคมฯ นั้นมุ่งเน้นให้สมาชิกประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม เน้นแนวคิดการสร้างบ้านประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กรณีสมาชิกรายใดไม่ยึดถือปฏิบัติตามแนวนโยบาย สมาคมฯก็จะพิจารณายกเลิกความเป็นสมาชิก เพราะแนวทางของสมาคมฯมิได้เน้นปริมาณหรือจำนวนสมาชิกมาก หากแต่ต้องการเฟ้นผู้ประกอบการน้ำดีเข้ามาเป็นสมาชิกมากกว่า รวมทั้งมีแนวคิดทางธุรกิจที่สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือสิ่งสำคัญ

 
ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา