Loading

3เจ้าสัวหนุนอีอีซี ช่วยดันเศรษฐกิจ

วันที่ : 25 กันยายน 2560
3เจ้าสัวหนุนอีอีซี ช่วยดันเศรษฐกิจ

หอการค้า ระบุ 3 เจ้าสัว เมืองไทยสนับสนุนโครงการอีอีซีเชื่อในอีก 5 ปี เกิดการลงทุนพื้นที่มากกว่า 3 แสนล้าน/ปี

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้บริหารหอการค้าไทยได้ เดินสายเข้าพบเจ้าสัวรายใหญ่ของประเทศ เช่น นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัท ทีซีซี คอร์ปอ เรชั่น และไทยเบฟเวอเรจ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เพื่อขอคำ แนะนำในการนำเอกชนช่วยขับเคลื่อน เศรษฐกิจไทย

ทั้งนี้ เบื้องต้นเจ้าสัวประเมินว่า โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) เพราะจะเป็นจุดเปลี่ยนของ ประเทศ และเป็นกลไกที่สำคัญในการ ดึงดูดการลงทุนทั่วโลกเข้าประเทศไทย เป็นผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งคล้ายกับแนวคิด ผู้บริหารหอการค้าไทยที่ต้องการ ให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการอีอีซีให้ เกิดรูปธรรมเร็วที่สุด เนื่องจากภายใน 5 ปีข้างหน้าจะเกิดการลงทุนในพื้นที่ อีอีซีประมาณ 3 แสนล้านบาท/ปี รวมถึงเกิดการจ้างงานจำนวนมาก และช่วยเพิ่มอัตราการขยายตัวทาง เศรษฐกิจของประเทศไทยได้ 1.5% ต่อปี

นอกจากนี้ ทั้ง 3 เจ้าสัวยังมองว่า ขณะนี้เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวชัดเจน แล้ว ทั้งในส่วนของการส่งออก การท่องเที่ยว และการลงทุน พร้อมทั้งแนะนำให้หอการค้าไทยร่วมกับภาครัฐ ในการพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอ และ ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจที่กำลังขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ที่จำเป็นต้องมีความรู้ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นายกลินท์ กล่าวว่า เจ้าสัวเมืองไทยยังแนะนำให้หอการค้าไทยเข้าไป ช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม (เอสเอ็มอี) ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 3 ล้านรายทั่วประเทศ ผ่านโครงการต่างๆ ของหอการค้าไทย เนื่องจากเอสเอ็มอีเป็นกลุ่มที่จะเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน รวมถึงการจ้างงานและการสร้างรายได้ โดยที่ผ่านมาเจ้าสัวใหญ่ก็ได้ส่งทายาท เข้ามาช่วยงานของหอการค้าและ ภาครัฐในด้านต่างๆ เช่น นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นต้น

"ถือเป็นธรรมเนียมของผู้บริหารที่เดินสายไปเยี่ยมเยือนผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการค้าและการลงทุนของไทย โดยบรรดาเจ้าสัวรายใหญ่ก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ และร่วมมือกับหอการค้าในการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับภาครัฐ ซึ่งหลังจากนี้ทาง ผู้บริหารหอการค้าไทยจะเดินสายพบเจ้าสัวรายอื่นๆ ต่อไป" นายกลินท์ กล่าว

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์