Loading

ตราเพชรซื้ออุตฯก่อสร้างทรงตัว ลุ้นโครงการลงทุนรัฐช่วยกระตุ้น

วันที่ : 28 สิงหาคม 2560
ตราเพชรซื้ออุตฯก่อสร้างทรงตัว ลุ้นโครงการลงทุนรัฐช่วยกระตุ้น

นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร หรือ DRT เปิดเผยถึง แนวโน้มความต้องการใช้ของตลาดวัสดุก่อสร้างในช่วงครึ่งปีหลังว่า จะยังคงผันผวนค่อนข้างสูง ส่วนหนึ่งมาจากความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนกรณีที่รัฐบาลไทยจะบังคับใช้พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยเพิ่มบทลงโทษนายจ้างและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่รุนแรงขึ้น

ทั้งนี้เพราะแม้ว่าล่าสุดภาครัฐได้ออกมาตรา 44 ผ่อนปรนเงื่อนไขยืดเวลาให้แรงงานต่างด้าวไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่จากความไม่แน่นอนในครั้งนี้ทำให้แรงงานต่างด้าวบางส่วนเลือกเดินทางกลับถิ่นฐานเพื่อรอความชัดเจนอีกครั้งประกอบกับปัจจุบันเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงโลว์ซีซั่นของการขายสินค้าวัสดุก่อสร้างจึงทำให้ตลาดชะลอตัว

อย่างไรก็ดี ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในช่วงครึ่งปีหลังเชื่อว่าจะสามารถเติบโตได้จากการลงทุนโครงการสาธารณูปโภคภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้ทั้งปี 2560 อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยสามารถเติบโตได้ 4-5% จากปี 2559 มีการลงทุน ในภาคก่อสร้างกว่า 1.22 ล้านล้านบาท

สำหรับปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาในครึ่งปีหลังก็คือการลงทุนของภาค เอกชนว่าจะกลับมาฟื้นตัวมากน้อยเพียงใด หลังจากภาครัฐได้เร่งลงทุนโครงการและอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบมากขึ้น เนื่องจากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นพบว่า หากรวมการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเครื่องมือ เครื่องใช้ด้วยพบว่าตัวเลขการลงทุนใน ปี 2560 จะสูงถึง 2.2 ล้านล้านบาท

 
ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า
ข่าววัสดุก่อสร้าง-เฟอร์นิเจอร์ อื่นๆ