Loading

ลงทุนระบบรางขยับตามแผน สมาคมคอนกรีตฯเชื่อความต้องการใช้ทะลัก

วันที่ : 30 กรกฎาคม 2560
ลงทุนระบบรางขยับตามแผน สมาคมคอนกรีตฯเชื่อความต้องการใช้ทะลัก

สมาคมคอนกรีตฯ ชี้แนวโน้มการลงทุนระบบรางทั้งรถไฟความเร็วสูง-รถไฟฟ้า-ทางคู่ ช่วยกระตุ้นการใช้คอนกรีตเพิ่ม ตามด้วยการพัฒนาอาคารสูง จับมือ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น และพันธมิตรทางธุรกิจจัดงาน คอนกรีตเอเชีย 2017 คาดมี 200 บริษัทจากทั่วโลกมาโชว์เทคโนโลยีนวัตกรรมการก่อสร้าง

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช กรรมการวิชาการ สาขาคอนกรีต วัสดุ และการก่อสร้าง สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า แนวโน้มงานคอนกรีตต้องรองานก่อสร้างโครงการรถไฟทั้ง 3 ระบบ มีรถไฟความเร็วสูง ที่ไทยร่วมมือกับจีนและญี่ปุ่น รถไฟฟ้าในกรุงเทพฯและปริ มณฑล และสุดท้ายรถไฟทางคู่ทั่วประเทศ หากการก่อสร้างมาครบทุกระบบ จะทาให้ปริมาณความต้องการคอนกรีตในประ เทศเพิ่มสูงขึ้น เพราะจะตามมาด้วยการสร้างอาคารตามแนวรถไฟทุกระบบที่กล่าวมา

"ล่าสุดรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน มีการเซ็นเอ็มโอยู และเตรียมจะก่อสร้างที่โคราช ถือเป็นแนวโน้มที่ดี เพราะถึงแม้จะใช้บุคลากรของจีน แต่จีนคงไม่สามารถขนเครื่องมือและวัสดุจากจีนเข้ามาไทย เนื่องจากต้น ทุนการขนส่ง คงต้องใช้สินค้าของไทย"

ทางสมาคมคอนกรีตฯ ได้ร่วมกับสานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) บริษัท อิม แพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จากัด และพันธมิตรทางธุรกิจ จัดงานคอนกรีตเอเชีย 2017 "Concrete Asia 2017" รูปแบบงานแสดงสินค้าคอนกรีตและ การก่อสร้างแห่งเอเชียครั้งที่ 2 ขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2560 โดยไฮไลต์ของการจัดงานครั้งนี้ได้รวบรวมทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม สินค้า และบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมคอน กรีตและการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีงานสัมมนาเกี่ยวกับงานอาคารสูงเป็นหลัก

"ปีนี้คาดการณ์จะมีผู้ ผลิต ผู้จัดจาหน่ายจากทั่วโลกมาจัดการแสดงสินค้ากว่า 200 ราย บนพื้นที่กว่า 1 หมื่นตารางเมตร และมีผู้ซื้อกว่า 1 หมื่นรายตลอดงาน"

ด้านนางสาววาสินี สายทอง ผู้จัดการโครงการจัดงานคอนกรีตเอเชีย 2017 กล่าวว่างานในครั้งนี้ยังมีการจัดแสดงลานกลางแจ้งอีกด้วย เนื่องจากเป็นการจัดงานที่ได้รวบรวมงานแสดงสินค้าเครื่องจักรกลหนัก เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติด้านอุตสาหกรรมคอน กรีตและอุตสาหกรรมก่อสร้างครั้งที่ 2 จากที่ครั้งแรกจัดขึ้นในปีที่ผ่านมา มาไว้ที่อิมแพ็ค เมือง ทองธานีแห่งนี้

โดยในปีนี้ยังได้จัดร่วมกับงาน BMAM Expo Asia 2017 ที่เกี่ยวกับการซ่อมบารุงอาคาร การบริหารจัดการทรัพยากร อาคาร โรงงาน และอสังหาริม ทรัพย์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 10 และ งาน GBR Expo Asia 2017 งานแสดงสินค้าและการประชุม สัมมนาด้านการก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร และโรงงานสีเขียวแห่งเอเชีย ครั้งที่ 7

"ดังนั้นด้วยการจัดพร้อมกัน 3 งานใหญ่จึงคาดว่าจะมี ผู้เข้าชมงานกว่า 1.5 หมื่นคน ซึ่งในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ผู้เข้า ชมงานจะพบกับนักธุรกิจมือ อาชีพในวงการคอนกรีตและการก่อสร้างในประเทศและในแถบเอเชีย โดยค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแสดงในงานดังกล่าวมีหลายแบบให้เลือก คือ แบบที่ 1 บูธมาตรฐาน ขนาด 9 ตารางเมตร ราคา 9,000 บาทต่อตาราง เมตร แบบที่ 2 พื้นที่เปล่า ขนาดขั้นต่า 36 ตารางเมตร ราคา 8,000 บาท แบบที่ 3 พื้นที่แสดงสินค้าภายนอกอาคาร ขนาดพื้นที่ขั้นต่า 60 ตารางเมตร ราคา 4,500 บาทต่อตารางเมตร และแบบที่ 4 ผู้สนับสนุนหลักการจัดงานในระดับต่างๆ จะได้รับการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น มีโอกาสและความโดดเด่นต่อการเข้าชมพื้นที่และสินค้าเพิ่มมากขึ้น"

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ