Loading

เสนอบอร์ดอีอีซีบ้านฉางโมเดล ตั้งคอมเพล็กซ์

วันที่ : 26 กรกฎาคม 2560
เสนอบอร์ดอีอีซีบ้านฉางโมเดล ตั้งคอมเพล็กซ์

          ดันโมเดิร์นซิตี้บ้านฉาง เข้าบอร์ดอีอีซีปลายเดือน ก.ค.นี้ หวังตั้งคอมเพล็กซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

          นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า กรอ.อยู่ระหว่างเสนอแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (อีโค อินดัสเทรียล ทาวน์) ปี 2561-2564 เพื่อพัฒนา 18 พื้นที่ ใน 15 จังหวัด ให้เป็นเมืองใหม่เชิงนิเวศ โดยพื้นที่นำร่องจะเป็นบ้านฉางโมเดล อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาเมืองใหม่ในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) คาดว่าจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอีอีซีที่มี นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธาน ในปลายเดือน ก.ค.นี้ หากได้รับการอนุมัติจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สอดคล้องกับการพัฒนา อีอีซีตามนโยบายรัฐบาล

          ด้าน นายเดชา พิมพิสุทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรอ. กล่าวว่า ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คัดเลือกพื้นที่ เพื่อพัฒนาเป็นเมืองใหม่ (โมเดิร์น ซิตี้) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาพื้นที่อีอีซี โดยเลือกพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดยสาเหตุที่คัดเลือกพื้นที่ดังกล่าว เพราะเป็นพื้นที่ที่ประชาชนให้การสนับสนุน ขนาดพื้นที่จำนวน 1,400 ไร่ จำนวนประชากร 1.1 หมื่นคน หลักการพัฒนาจะทำเป็นคอมเพล็กซ์ ให้มีการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์การค้า ศูนย์บริการโลจิสติกส์

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์