Loading

ศก.พิเศษสระแก้วบูม นักลงทุนแห่เช่าพื้นที่นิคมฯรองรับ

วันที่ : 19 กรกฎาคม 2560
ศก.พิเศษสระแก้วบูม นักลงทุนแห่เช่าพื้นที่นิคมฯรองรับ

นิคมฯสระแก้วเนื้อหอมรองรับเศรษฐกิจพิเศษ นักลงทุนเอสเอ็มอีทยอยเซ็นสัญญาเช่าเข้าใช้พื้นที่ต่อเนื่อง พร้อมแบ่งโซนกว่า100 ไร่ รองรับผู้ประกอบการคาดเปิดพื้นที่ให้เข้าใช้ประกอบการเฟสแรกเดือน ส.ค.นี้พร้อมเดินหน้าจัดหาผู้รับเหมาเข้าพัฒนาพื้นที่ระยะที่ 2 ประมาณ 526 ไร่ คาดก่อสร้างได้เดือน ก.ย.60

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่รัฐบาลจัดกิจกรรมเดินสายพบปะนักลงทุนต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอความคืบหน้าการขับเคลื่อนการลงทุน และความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จะใช้รองรับการขยายตัวตามแนวทางการดำเนินงานการผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตของรัฐบาลรวมถึงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

ทั้งนี้โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมในจ.สระแก้ว บนพื้นที่ 660 ไร่ ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ดังนั้น กนอ.จึงเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่เฟสแรก 134 ไร่ รองรับความต้องการใช้พื้นที่ของนักลงทุนกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในระยะแรก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ระบบถนน ระบบประปา ระบบไฟฟ้า และอื่นๆ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจพื้นที่ประกอบกิจการได้ประมาณเดือน ส.ค.นี้ ส่วนการพัฒนาพื้นที่นิคมฯสระแก้ว ในระยะที่ 2 ประมาณ 526 ไร่กนอ.จะพัฒนาให้เป็นพื้นที่ เพื่อรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ โดยใช้งบประมาณการลงทุนของรัฐบาลประมาณ 700 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาบริษัทผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ กนอ. กำหนดเข้าดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณเดือน ก.ย.60 และแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ผู้ประกอบการเข้าใช้พื้นที่ได้ครบทั้งหมดประมาณเดือน ก.ย.61

"จากความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่นิคมฯจังหวัดสระแก้ว มาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นความชัดเจนที่เริ่มเป็นรูปธรรม รวมทั้งจ.สระแก้ว ยังเป็นแหล่งลงทุนที่มีความโดดเด่นทั้งด้านวัตถุดิบ แรงงาน และโลจิสติกส์รวมทั้งยังเป็นประตูเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา และยังเชื่อมโยงไปยังพื้นที่การลงทุนใหม่ในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ทำให้นักลงทุนเริ่มมีความเชื่อมั่นตัดสินใจทยอยเข้าลงทุนในพื้นที่ปัจจุบันมีผู้ประกอบการทำสัญญาเช่าแล้ว และอยู่ระหว่างการเจรจา ประมาณ 5 ราย พื้นที่ประมาณ 45-50 ไร่ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน"

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ