Loading

คลังชงเก็บภาษีลาภลอยใน 3 เดือน

วันที่ : 13 กรกฎาคม 2560
คลังชงเก็บภาษีลาภลอยใน 3 เดือน
"คลังชงเก็บภาษีลาภลอยใน

          นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมเสนอให้ที่ประชุม ครม. พิจารณาอนุมัติร่าง พ.ร.บ.ภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ หรือ ภาษีลาภลอย ภายใน 3 เดือนนี้  หลังจากที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) อยู่ระหว่างแก้ไขในรายละเอียดเพิ่มเติม เบื้องต้นจะยกเลิกการตั้งกองทุน จากเดิมที่จะนำเงินจากการเก็บภาษีลาภลอยมาเก็บไว้ในกองทุน แต่ได้ปรับปรุงใหม่เป็นการนำรายได้จากการจัดเก็บภาษีส่งเข้ารัฐโดยตรง เพื่อให้รัฐได้นำเงินดังกล่าวไปพัฒนาโครงการพื้นฐานอื่น ๆ ส่วนเกณฑ์ด้านอื่นยังคงเดิม

          ส่วนสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ภาษีลาภลอย คลังเสนอจัดเก็บภาษีจากมูลค่าส่วนต่างของที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้จากประโยชน์การก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ภายในรัศมี 5 กม. เช่น โครงการรถไฟฟ้าในเขตเมือง โครงการรถไฟฟ้ารางคู่ และรถไฟความเร็วสูง โดยการจัดเก็บกรณีที่มีการซื้อขาย หรือเปลี่ยนมือ และนำไปพัฒนาเชิงพาณิชย์สำหรับมูลค่าที่มีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป แต่หากยังไม่มีการเปลี่ยนมือก็จะยังไม่มีการเก็บภาษีแต่อย่างใด

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ นายอภิศักดิ์ ตันติ วรวงศ์ รมว.คลัง ระบุว่า การที่รัฐบาลจะเก็บภาษีลาภลอยเพราะการที่รัฐบาลลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศ ทำให้มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนมีราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว มูลค่าทรัพย์สินของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจึงถือเป็นลาภลอย โดยวิธีการคำนวณภาษีจะคิดจากส่วนต่างของมูลค่าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น

          ทั้งนี้หากมีการซื้อขายเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ ในรัศมี 2.5-5 กิโลเมตร กำหนดเพดานภาษีที่ 5% แต่จะจัดเก็บเฉพาะการซื้อขายที่มีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งจะไม่กระทบต่อประชาชนทั่วไป แต่จะมีผลกระทบกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์มากกว่า

          สำหรับภาษีลาภลอยเป็นแนวคิดการจัดเก็บภาษีจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ ซึ่ง สศค. ศึกษามาหลายปีแล้ว โดยมีตัวอย่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส โปแลนด์ ฮ่องกง และสหรัฐ โดยเป้าหมายการเก็บภาษีดังกล่าวเพื่อลดภาระงบประมาณการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก

          อย่างไรก็ตาม จัดเก็บภาษีจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จากมูลค่าที่ดินและห้องชุดที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงการของรัฐ เนื่องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือห้องชุดจะได้รับประโยชน์จากส่วนต่างมูลค่าที่ดินหรือห้องชุดที่เพิ่มขึ้น และที่สำคัญการเก็บภาษีลาภลอยยังช่วยสร้างความเป็นธรรมอีก ทางหนึ่ง

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ