Loading

DRTชี้พ.ร.ก.ต่างด้าวกระทบตลาดครึ่งหลังดีมานด์วัสดุก่อสร้างลด

วันที่ : 12 กรกฎาคม 2560
DRTชี้พ.ร.ก.ต่างด้าวกระทบตลาดครึ่งหลังดีมานด์วัสดุก่อสร้างลด

DRT ประเมินตลาดวัสดุก่อสร้างครึ่งปีหลังผันผวนสูง เหตุแรงงานต่างด้าวทยอยกลับ หลังรัฐมีความไม่แน่นอนบังคับใช้พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว กระทบดีมานด์ใช้วัสดุก่อสร้าง แก้เกมชูกลยุทธ์บริหารโปรดักต์มิกซ์รักษาอัตรากำไรขั้นต้น

นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT เปิดเผยว่า บริษัทได้ประเมินแนวโน้มความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในครึ่งปีหลังของปี 2560 ยังมีความผันผวนค่อนข้างสูง ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอน จากกรณีบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ของรัฐบาล

โดยมีการเพิ่มบทลงโทษนายจ้างและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่รุนแรงขึ้น ซึ่งล่าสุดภาครัฐได้ออก ม.44 ผ่อนปรนยืดเวลาให้แรงงานต่างด้าวไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามความไม่แน่นอนในครั้งนี้ ทำให้แรงงานต่างด้าวบางส่วนเลือกเดินทางกลับถิ่นฐาน เพื่อรอความชัดเจนอีกครั้ง

ดังนั้นปัจจัยดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ต้องล่าช้าออกไป เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวจำนวนมาก และส่งผลต่อภาพรวมความต้องการใช้สินค้าวัสดุก่อสร้างในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับเข้าสู่ฤดูฝน และเป็นช่วงโลว์ซีซั่นการขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง ซึ่งกำลังซื้อของผู้บริโภคชะลอตัวลงบ้าง ทำให้ผู้ประกอบการในตลาดวัสดุก่อสร้างจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดรับกับทิศทางของตลาดวัสดุก่อสร้าง

ทั้งนี้บริษัทได้วางกลยุทธ์การบริหารจัดการสินค้าที่หลากหลาย (Product Mix) เพื่อผลักดันการเติบโตให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยต้องการรักษาอัตราการทำกำไรขั้นต้นเฉลี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี และมุ่งเน้นทำตลาดสินค้ากลุ่มไม้สังเคราะห์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีอัตราการเติบโตที่ดี

อีกทั้งบริษัทมีการนำเสนอการบริการติดตั้งระบบหลังคาแบบครบวงจรเพื่อกระตุ้นการขายอย่างเต็มที่ รวมถึงผลักดันสินค้าผ่านทุกช่องทางขาย ทั้งห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่, ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย, กลุ่มลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ และตลาดต่างประเทศ

นายสาธิต กล่าวว่า บริษัทต้องทำการตลาดเชิงรุกในทุกช่องทางการขาย เพื่อผลักดันยอดขายให้เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง โดยเชื่อว่าภาวะตลาดจะอยู่ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น เนื่องจากบรรยากาศของตลาดวัสดุก่อสร้างที่น่าจะชะลอตัวลง รวมถึงการบริหาร Product Mix เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำกำไรต่อหน่วย และรักษาขีดความสามารถในการทำกำไรขั้นต้น ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายรักษาอัตราการใช้เครื่องจักรทั้งปี 2560 เฉลี่ยทุกผลิตภัณฑ์ไม่ต่ำกว่า 80%

สำหรับภาพรวมการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก บริษัทยังคงสามารถรักษาอัตราการใช้เครื่องจักรเฉลี่ยอยู่ในระดับ 80-90% ถึงแม้บรรยากาศและกำลังซื้อของผู้บริโภคชะลอตัวลงในช่วงไตรมาส 2/60 เนื่องจากมีเทศกาลวันหยุดยาว ขณะที่ช่องทางการขายผ่านกลุ่มห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ยังคงเติบโตได้ดี เพราะผู้ประกอบการบางรายมีการขยายสาขาต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัทได้มุ่งเน้นทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การจัดชั้นวางสินค้าที่สามารถสร้างความโดดเด่น เพื่อผลักดันการขายสินค้าเพิ่มขึ้น ส่วนสินค้ากลุ่มไม้สังเคราะห์ยังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบที่นำสินค้าไปใช้ตกแต่งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ เนื่องจากผู้บริโภคให้การยอมรับ และให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพและความหลากหลายของสินค้าแบรนด์ตราเพชรที่มีให้เลือกพร้อมใช้งาน ส่งผลให้บริษัทได้เร่งผลิตสินค้ากลุ่มดังกล่าว

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น