Loading

SCGเจาะกลุ่มบ้าน รุกวัสดุฉลากเขียว

วันที่ : 29 มิถุนายน 2560
SCGเจาะกลุ่มบ้าน รุกวัสดุฉลากเขียว

เอสซีจีชวนเจ้าของบ้านเลือกวัสดุก่อสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมแนะวิธีง่ายๆ เลือกวัสดุที่ได้รับรองฉลากเขียวบนบรรจุภัณฑ์ แนะนำ 2 กลุ่มวัสดุหลักที่เจ้าของบ้านควรเลือกก่อนตัดสินใจซื้อ

นายภาณุพันธ์ ผาพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากเอสซีจี กรีน บิลดิ้ง โซลูชั่น กล่าวว่า ที่ผ่านมาจะเห็นว่ากระแสกรีน บิลดิ้ง หรืออาคารเขียว เข้ามามีบทบาทในกลุ่มผู้ประกอบการและองค์กรธุรกิจใหญ่ทั้งภาค รัฐและเอกชน เห็นได้จากการพัฒนาอาคารภายในองค์กรให้เป็นอาคารเขียวและการออกนโยบายเพื่อผลักดันให้ประชาชนใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดังนั้น "เอสซีจี" ในฐานะผู้นำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง จึงได้แนะนำเจ้าของบ้าน ถึงวิธีเลือกวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีง่ายๆ

โดยได้แนะนำ 2 กลุ่มวัสดุหลักที่เจ้าของบ้านควรเลือกก่อนตัดสินใจซื้อ ดังนี้ 1.วัสดุก่อสร้างกลุ่มงานโครงสร้าง ได้แก่ ปูนงานโครงสร้าง หรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 สำหรับงานฐานราก เสา คาน พื้น ซึ่งควรเลือกปูนซีเมนต์ให้ถูกประเภทการใช้งาน ท่อพีวีซี ปัจจุบันมีที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว 2 ประเภท คือ ท่อพีวีซี สำหรับระบบประปาและระบายน้ำ และท่อพีวีซี สำหรับระบบสาธารณูปโภคและระบบประปาขนาดใหญ่ 2.วัสดุก่อสร้างกลุ่มงานระบบและงานตกแต่งที่พักอาศัยได้แก่  ฉนวนกันความร้อนและฉนวนกันเสียง สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ และอุปกรณ์ประหยัดน้ำ

อย่างไรก็ตาม นอก จากวัสดุก่อสร้างที่ได้รับรองฉลากเขียวที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีมาตรฐานรับรอง อื่นๆ ที่จะเป็นตัวช่วยในการเลือกวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อีก ผู้ที่สนใจสามารถสังเกตสัญลักษณ์มาตรฐานต่างๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้ยังสามารถขอคำแนะนำ หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างได้ฟรีที่เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ และเอสซีจี โฮมโซลูชั่น ทุกสาขา หรือคลิกเว็บไซต์ www.scgbuildingmaterials.com

ที่มา: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ