Loading

คอลัมน์ กับแกล้มการเมือง: โครงการ คนไทยมีบ้าน

วันที่ : 18 พฤษภาคม 2560
คอลัมน์ กับแกล้มการเมือง: โครงการ คนไทยมีบ้าน

ก่อน การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 พ.ค. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง และ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อประชาสัมพันธ์ แอพพลิเคชั่น คนไทยมีบ้าน Home for all ใช้สำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการคลัง โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนทั้งประเทศ และเป็นช่องทางให้ประชาชนที่ต้องการที่อยู่อาศัย สามารถกรอกแบบสำรวจผ่านแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ ธอส. และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ โดย ธอส.จะนำข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจ ไปใช้ในการวางแผนร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) พร้อมวางแผนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับ ปริมาณความต้องการของประชาชน ในแต่ละพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์