รับเหมาครึ่งปีสดใส งานรัฐ-เอกชนดันตลาดโต
Loading

รับเหมาครึ่งปีสดใส งานรัฐ-เอกชนดันตลาดโต

วันที่ : 9 พฤษภาคม 2560
รับเหมาครึ่งปีสดใส งานรัฐ-เอกชนดันตลาดโต


โชคชัย สีนิลแท้

 

อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยไตรมาส 2 ยังมีแนวโน้มเติบโตดี อานิสงส์หลักมาจากการเร่งรัดลงทุนโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของภาครัฐ ขณะที่งานก่อสร้างภาคเอกชนจะทยอยปรับตัวดีขึ้น แต่ภาวะการแข่งขันอาจรุนแรงช่วงครึ่งปีหลัง ขณะที่ผู้รับเหมาเริ่มออกไปรับงานในต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวีที่ยังมีความต้องการงานโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น

 

สังวรณ์ ลิปตพัลลภ นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีสัดส่วน 8.5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ สัดส่วนงานจะมาจากภาครัฐ 55% ที่เหลือ 45% เป็นงานภาคเอกชน ประเมินว่ามูลค่าการลงทุนก่อสร้างภาครัฐ 1-2 ปีข้างหน้าจะขยายตัวไม่ต่ำกว่าเลขสองหลัก โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าหลายสาย

 

ขณะที่งานก่อสร้างภาคเอกชนเชื่อว่าจะเติบโตตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังได้อานิสงส์จากการที่ภาครัฐพยายามผลักดันโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะทำให้เกิดการลงทุนโรงงานใหม่เพิ่มขึ้นช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560

 

สำหรับปัญหาขาดแคลนแรงงานยังไม่รุนแรงเนื่องจากผู้รับเหมาเริ่มปรับตัวใช้เทคโนโลยีก่อสร้างสมัยใหม่ลดการพึ่งพางานที่ใช้คนมาก ขณะที่ราคาวัสดุก่อสร้างอาจขยับขึ้นบ้างจากความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้น เห็นได้จากราคาเหล็กที่จีนพยายามลดการผลิตทำให้ราคาเหล็กขยับขึ้นช่วงสั้น

 

จักรพร อุ่นจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ตั้งแต่ไตรมาสแรกปีนี้เห็นสัญญาณชัดเจนขึ้นของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างไทยออกไปรับงานก่อสร้างในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี คือ กัมพูชา  ลาว เมียนมา และเวียดนาม รวมถึงเอเชียใต้อย่างอินเดีย ศรีลังกา ปากีสถาน และภูฏาน

 

"เริ่มเห็นผู้รับเหมาก่อสร้างของไทยรับงานในต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน เนื่องจากงานก่อสร้างในประเทศเหล่านั้นก็ขยายตัว ขณะเดียวกันผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างไทยไปตั้งโรงงานในต่างประเทศมากขึ้น เช่น เมียนมาและเวียดนาม มีส่วนสำคัญผลักดันให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไทยตัดสินใจไปรับงานในประเทศที่ลงทุนในวัสดุก่อสร้าง เพราะเอื้อกับการรับงาน" จักรพร กล่าว

 

สำหรับภาพรวมงานรับเหมาก่อสร้างปี 2559 มีมูลค่างาน 1.22 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.5% จากปี 2558 งานภาคราชการอยู่ที่กว่า 7 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% งานภาคเอกชน 5.2 แสนล้านบาท ติดลบ 1% ประเมินแล้วอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยปีนี้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 5% เนื่องจากเห็นสัญญาณการฟื้นตัวดีขึ้น

 

ด้าน ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไพลอน กล่าวว่า อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยยังเติบโตจากงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะส่งผลให้เศรษฐกิจปี 2560 ฟื้นตัวได้ และมีงานเข้ามาต่อเนื่องอีกหลายปี สนับสนุนงานรับเหมาเจาะเสาเข็มได้อานิสงส์ไปด้วย ขณะเดียวกันผู้ประกอบการอสังหาฯ หลายรายวางแผนเริ่มเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหม่เชิงรุกมากขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2560 โดยงานก่อสร้างน่าจะเริ่มได้ครึ่งปีหลังนี้ รวมทั้งโครงการรถไฟฟ้า 3 สาย ได้แก่ สายสีส้ม เหลือง และชมพู คาดว่าจะเซ็นสัญญาได้ภายในครึ่งแรกปีนี้

 

ผู้ประกอบการต่างเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าภาพรวมธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้น หากเป็นไปตามแผนของรัฐบาลที่มีความชัดเจน

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

 

 

ข่าววัสดุก่อสร้าง-เฟอร์นิเจอร์ อื่นๆ