Loading

คอลัมน์ ดาต้าเบส: สำรวจอสังหาภาคเหนือ พิษณุโลก-ตาก ยังแผ่ว

วันที่ : 4 พฤษภาคม 2560
คอลัมน์ ดาต้าเบส: สำรวจอสังหาภาคเหนือ พิษณุโลก-ตาก ยังแผ่ว


        
 ดร.วิชัย วิรัตกพันธุ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ
REIC  ได้จัดทำรายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ 4 จังหวัด (ดูตารางประกอบ) ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ตาก พบว่า "เชียงใหม่" ยังเป็นหัวหอกที่มีความเคลื่อนไหวการลงทุนโครงการอสังหาฯ มากที่สุดในภาคเหนือ

          เนื่องจากเป็นจังหวัดท่องเที่ยวหลัก และภาครัฐบาลมีแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งหลายโครงการทั้งรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างถิ่นและต่างชาติไปเยือน

          ทั้งนี้ ในแง่จำนวนหน่วย บ้านเดี่ยวเปิดตัวรวมกัน 13,998 ยูนิต มากกว่าคอนโดมิเนียมที่มีการเปิดรวม 8,620 ยูนิต โดยบ้านเดี่ยวเหลือขาย 4,870 ยูนิต คอนโดฯ เหลือขาย 3,072 ยูนิต

          ขณะที่ "เชียงราย" จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของรัฐบาลคสช. ในส่วนของตลาดแนวราบพบว่ามีบิ๊กแบรนด์เพียง 1 ราย คือ "แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์" ที่เปิดตัวใหม่แต่มียูนิตเพียง 30 ยูนิต

          ขณะที่คอนโดฯ เปิดกระจุกตัวในอำเภอเมืองเพียงอำเภอเดียว เป็นแบบ 1 ห้องนอนในสัดส่วน 71% สตูดิโอ 22%

          ข้ามมาที่ "พิษณุโลก" จังหวัดที่ได้รับขนานนามว่าสี่แยกอินโดจีน เพราะอยู่ในแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก ตลาดบ้านเดี่ยวมี "แสนสิริ" เปิดตัว 1 โครงการ 180 หน่วย

          ส่วน "ตาก" มีข้อสังเกตว่าราคาทาวน์เฮาส์ -ตึกแถวอยู่ระหว่าง 5-7.5 ล้านบาท สูงกว่าบ้านเดี่ยวที่ราคาเกาะกลุ่มอยู่ที่ 3-5 ล้านบาท

          เหตุผลเพราะส่วนใหญ่ไปกระจุกตัวอยู่ในอำเภอแม่สอด ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านค้าชายแดนระหว่างไทย-เมียนมานั่นเอง

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ