ธปท.ชี้ความต้องการเงินกู้ไตรมาส 2 พุ่ง
Loading

ธปท.ชี้ความต้องการเงินกู้ไตรมาส 2 พุ่ง

วันที่ : 1 พฤษภาคม 2560
ธปท.ชี้ความต้องการเงินกู้ไตรมาส 2 พุ่ง


         
"แบงก์ชาติ" เผยผลสำรวจแนวโน้มสินเชื่อสถาบันการเงิน พบไตรมาส 2 ความต้องการสินเชื่อภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น ในทุกขนาดธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่ม อาหาร เครื่องดื่ม วัสดุก่อสร้าง ชี้ขยายตัว ต่อเนื่องจากไตรมาสแรก ขณะสินเชื่อครัวเรือนไตรมาสแรก ความต้องการลดลง เหตุประชาชนหันไปขอเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้เผยแพร่รายงานผลสำรวจภาวะและแนวโน้มสินเชื่อซึ่งสำรวจจากธนาคารจำนวน 28 แห่ง และ บริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน(นอนแบงก์)อีก 25 แห่ง ซึ่งพบสำรวจพบว่า ในไตรมาส 2 ปีนี้ สถาบันการเงินคาดว่า ความต้องการสินเชื่อภาคธุรกิจจะปรับเพิ่มขึ้นใน ทุกขนาดธุรกิจ โดยมองว่า ความต้องการสินเชื่อมาจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุก่อสร้างเป็นสำคัญ

          ส่วนความต้องการสินเชื่อภาคธุรกิจในไตรมาสแรกปี 2560 พบว่า เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนในทุกขนาดธุรกิจ โดยความต้องการสินเชื่อของธุรกิจขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นในทุกวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและสินเชื่อเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ขณะที่ความต้องการสินเชื่อของธุรกิจขนาดกลางและย่อม(เอสเอ็มอี) เพิ่มขึ้น ในสินเชื่อเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและเพื่อสะสมสินค้าคงคลัง สำหรับมาตรฐานการให้สินเชื่อในไตรมาสแรกปี 2560 พบว่า สถาบันการเงินยังคงเพิ่มความระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อแก่ทุกขนาดธุรกิจเมื่อเทียบกับ ไตรมาสก่อนหน้า ตามมุมมองต่อ ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในบางอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เกษตร และอสังหาริมทรัพย์   ทั้งนี้ความระมัดระวังการปล่อย สินเชื่อเอสเอ็มอีเพิ่มขึ้นในระดับที่ น้อยลงเมื่อเทียบกับผลสำรวจในไตรมาสก่อนสอดคล้องกับอัตราการอนุมัติ สินเชื่อเอสเอ็มอีที่ปรับเพิ่มขึ้น

          ส่วนแนวโน้มไตรมาส 2 ปี 2560 สถาบันการเงินคาดว่าความระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อในทุกขนาดธุรกิจ จะยังคงเพิ่มขึ้นบ้าง

          สำหรับสินเชื่อภาคครัวเรือน พบว่า ความต้องการสินเชื่อภาคครัวเรือนในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ปรับลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าในทุกวัตถุประสงค์โดยสถาบันการเงินส่วนหนึ่งให้เหตุผลว่าครัวเรือนหันไปขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่น ขณะที่ภาวะการเงินไม่ได้เป็นอุปสรรคที่ทำให้ความต้องการ สินเชื่อภาคครัวเรือนลดลง

          ทั้งนี้ ในไตรมาส 2 ปี 2560 สถาบันการเงินคาดว่าความต้องการสินเชื่อ ภาคครัวเรือนในภาพรวมจะปรับเร่งขึ้น จากไตรมาสก่อนหน้า ยกเว้นสินเชื่อ เพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ที่คาดว่าจะยังคงปรับลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า  สำหรับมาตรฐานการให้สินเชื่อ ภาคครัวเรือนในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 สถาบัน การเงินยังคงรักษามาตรฐานการปล่อย สินเชื่อส่วนใหญ่ไว้ที่ระดับเดิม และคาดว่า จะต่อเนื่องไปถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2560

          การสำรวจรอบนี้ ธปท. ได้ขอความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ไทย ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 28 แห่ง และ นอนแบงก์อีก 25 แห่ง ครอบคลุมสินเชื่อ 98.1%ของทั้งระบบ

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ