กนอ.ชูโปรโมชั่นเว้นค่าเช่าดึงนักลงทุนเข้านิคมฯเขตศก.สระแก้ว
Loading

กนอ.ชูโปรโมชั่นเว้นค่าเช่าดึงนักลงทุนเข้านิคมฯเขตศก.สระแก้ว

วันที่ : 24 เมษายน 2560
กนอ.ชูโปรโมชั่นเว้นค่าเช่าดึงนักลงทุนเข้านิคมฯเขตศก.สระแก้ว

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดเผยว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้เห็นชอบ การลงทุนเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว บนพื้นที่ประมาณ 660 ไร่ ที่ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ส่งผล ให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในความชัดเจนของการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการ ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ กนอ.จึงกำหนดมาตรการ ส่งเสริมการลงทุน ด้วยการออกโปรโมชั่นการเช่าที่ดินแบบ Early Bird ในช่วงเดือนเมษายนมิถุนายน 2560 เพื่อจูงใจนักลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งรายใหญ่ รวมถึงผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)

ทั้งนี้ พื้นที่โครงการตั้งอยู่บนทำเลที่ตั้งบนเส้นทางขนส่งเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง และพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) และสามารถเชื่อมโยงธุรกิจการค้ากับเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต-โอเนียง ประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ ภายในโครงการ กนอ.ได้ออกแบบจัดสรรพื้นที่ ประกอบด้วย เขตพื้นที่อุตสาหกรรมทั่วไป เขตพื้นที่ประกอบการโลจิสติกส์ เขตประกอบการเสรี เป็นต้น และจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น เช่น สถานีไฟฟ้าย่อย ให้บริการระบบน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ระบบถนนในโครงการ มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้ม ใน 2 เงื่อนไขพิเศษ รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ส่วนมาตรการส่งเสริมการเช่าที่ดิน กนอ.จัดโปรโมชั่นสุดคุ้มจูงใจนักลงทุนให้จับจองพื้นที่ 2 เงื่อนไข คือ 1.สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจเช่าพื้นที่ขนาดใหญ่ หรือการเช่าเหมาแปลง (Whole Rental) พื้นที่ตั้งแต่ 20 ไร่ขึ้นไป ระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 30 ปี จะได้รับข้อเสนอสุดพิเศษยกเว้นค่าเช่า 2 ปีแรก และในปีที่ 3  จะได้รับส่วนลด 50% รวมถึงได้รับยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาปีแรก, 2.สำหรับผู้ประกอบการ ที่มีความสนใจเช่าพื้นที่น้อยกว่า 20 ไร่ ระยะเวลา การเช่าไม่น้อยกว่า 10 ปี จะได้รับยกเว้น ค่าเช่าและค่าบริการบำรุงรักษาในปีแรก และใน ปีที่ 2 จะได้รับส่วนลดค่าเช่า 50% โดยการรับ สิทธิประโยชน์ทั้ง 2 กรณี ผู้เช่าจะต้องลงนาม สัญญาเช่าภายในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2560 และเริ่มก่อสร้างโรงงานภายใน 1 ปี พร้อมเปิด ดำเนินการภายใน 3 ปี นับจากวันทำสัญญาเช่า

"ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้อนุมัติการลงทุนพัฒนาโครงการดังกล่าวไปเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทาง กนอ. ก็ได้เริ่มทยอยก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูปสำหรับ ผู้ประกอบการ SMEs และอาคาร/ลานประชารัฐ สำหรับผู้ประกอบการชุมชน/ท้องถิ่น (OTOP) โดยคาดว่าพร้อมจะเปิดตัวโครงการได้ในช่วงประมาณ เดือนมิถุนายน 2560 นี้" นายวีรพงศ์ กล่าว

ทั้งนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 ประเภท ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ 1.เกษตรและอาหารแปรรูป 2.สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง 3.เครื่องเรือน 4.อัญมณีและเครื่องประดับ 5.เครื่องมือแพทย์ 6.ยานยนต์เครื่องจักร และชิ้นส่วน 7.เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 8.ผลิตภัณฑ์พลาสติก 9.ยา 10.กิจการโลจิสติกส์ 11.นิคมอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรม และ 12.กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

 

ข่าวเขตเศรษฐกิจพิเศษ อื่นๆ