Loading

คอลัมน์ ลัดรั้วเขต ศก.พิเศษ: เทหมดหน้าตักดึงเอกชน ชู สระแก้ว นำร่องลงทุน

วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2560
คอลัมน์ ลัดรั้วเขต ศก.พิเศษ: เทหมดหน้าตักดึงเอกชน ชู สระแก้ว นำร่องลงทุน

ทีมเศรษฐกิจ

การจัดหาสิ่งจูงใจให้เอกชนเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ นับเป็นการบ้านชิ้นใหญ่ของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโครงการโดยตรงอย่าง "การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ." ที่พยายามหาทางเข็นมาตรการ ต่าง ๆ ออกมาล่อใจ ให้เกิดการลงทุนขึ้นจริงภายในพื้นที่ โดยปักธงเอาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว มาเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรก หลังพบว่า เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพมากที่สุด

ล่าสุด...ในที่ประชุมคณะกรรมการ กนอ.ได้เห็นชอบการออกมาตรการพิเศษมาสำหรับผู้ประกอบการ และนักลงทุนที่สนใจเข้ามาเช่าพื้นที่ เพื่อการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะได้รับข้อเสนอพิเศษจากมาตรการส่งเสริมการเช่าแบบเร่งรัดพิเศษ หรือ ซุปเปอร์ เออร์รี่ เบิร์ด ไปทันที

เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบลใน 2 อำเภอ ได้แก่ ต.บ้านด่าน ต.ป่าไร่ ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ และต.ผักขะ อ.วัฒนานคร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 207,500 ไร่ มีเป้าหมายส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เพราะในพื้นที่ จ.สระแก้ว และจังหวัดใกล้เคียงมีผลไม้และพืชผลทางการเกษตรจำนวนมากเหมาะสำหรับการแปรรูปหรือส่งออก นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ศูนย์กระจายสินค้าและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เป็นต้น

อัดสารพัดมาตรการอุ้ม

สำหรับมาตรการที่ว่า คณะกรรมการ กนอ. กำหนดเอาไว้ในกรณีที่ผู้ประกอบการที่สนใจจริง มีความประสงค์เช่าพื้นที่ขนาดใหญ่ หรือการเช่าเหมาแปลง ภายใต้พื้นที่ตั้งแต่ 20ไร่ขึ้นไป เป็นระยะเวลาการเช่า 30 ปี หากสนใจลงทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าไปทันทีภายในช่วงเวลา 3 ปีแรก พ่วงกับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาปีแรกเป็นของแถม แต่มีเงื่อนไขว่า ผู้ประกอบการจะต้องมีการลงนามสัญญาเช่าภายในวันที่ 31 มี.ค. 60 และเริ่มก่อสร้างโรงงานภายใน 6 เดือน พร้อมทั้งเปิดดำเนินการภายใน 2 ปี นับจากวันทำสัญญาเช่า

ด้าน "พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร" ในฐานะประธานกรรม การ กนอ. แสดงความมั่นใจว่า เมื่อออกมาตรการมาแล้ว จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการที่สนใจ เข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว สามารถตัดสินใจและเข้าไปพัฒนาก่อสร้างโรงงาน คาดว่า อย่างเร็วที่สุด เอกชนจะเริ่มทยอยเข้ามาก่อสร้างโรงงานในพื้นที่ได้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเปิดนิคมอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการ ในเดือน มี.ค. 60 นี้อย่างแน่นอน

หนุนเอสเอ็มอีลงทุนเต็มสูบ

นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังได้ออกมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อการลงทุนในนิคมฯ เพื่อเช่าพื้นที่ขายปลีก โดยมีเงื่อนไข สำหรับการลงทุนในพื้นที่ที่น้อยกว่า 20 ไร่ ระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 10 ปี หากมีการลงนามสัญญาเช่าภายใน 31 มี.ค.60 ก่อสร้างโรงงานภายใน 1 ปี และเปิดดำเนินการภายใน 3 ปี นับจากวันทำสัญญาเช่า โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จะได้รับการยกเว้นค่าเช่า และค่าบริการบำรุงรักษาในปีแรก จากนั้นในปีที่ 2 จะได้รับส่วนลดค่าเช่ามากถึง 50% ส่วนในปีที่ 3 จะได้รับส่วนลดค่าเช่า 30%

งานนี้!! เชื่อได้เลยว่ามาตรการที่ออกมาในครั้งนี้ ถือเป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากที่ได้รับรับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ ทั้งที่ได้รับจาก กนอ.เดิม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ ซึ่งที่ผ่าน มาได้จัดสิทธิประโยชน์พิเศษเพื่อดึงนักลงทุนเข้าไปลงทุนในพื้นที่แล้วหลายมาตรการ

ส่งเสริมกิจการ 9 ประเภท

สำหรับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ที่ผ่านมา กนอ. ได้ทำการศึกษา โดยเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีศักยภาพมากที่สุด เมื่อเทียบกับบรรดาเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่น ๆ ในระยะแรก และยังกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามเกณฑ์การพิจารณา 3 เรื่อง คือ นโยบายภาครัฐ มูลค่าการลงทุน และการนำเข้าส่งออก มีอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมทั้งหมด 9 ประเภทกิจการด้วยกัน เริ่มจาก อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและการถนอมอาหาร การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและการตัดเย็บเครื่องหนัง กิจการผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากไม้ กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กิจการบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้จากพลาสติก กิจการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ศูนย์กระจายสินค้า และกลุ่มกิจการตรวจปล่อยสินค้า

คาดเงินลงทุน 5 พันล.

ส่วนที่ดินในพื้นที่ราชพัสดุในจังหวัดสระแก้ว นั้น สามารถแบ่งพื้นที่เช่าได้ 60 แปลง คาดว่ามีเอกชนเช่า 40-50 ราย เชื่อว่าจะมีเงินลงทุน เบื้องต้นประมาณ 5,000 ล้านบาท และทำให้ กนอ.มีรายได้ 4,000 ล้านบาท และก่อให้เกิดการจ้างแรงงานอย่างน้อย 3,000-4,000 คน โดยความคืบหน้าในการดำเนินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก่อนเสนอให้ที่ประชุม ครม. เห็นชอบโครงการภายในต้นปี 60 นี้

"เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว น่าจะมีแนวโน้มไปได้ดีจากการมีพื้นที่เชื่อมกับประเทศกัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงตลาดการค้าไปยังประเทศเวียดนามได้ เป็นโอกาสในการเชื่อมโยงการค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ ที่นับจากนี้จะไม่ใช่เฉพาะชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบรถยนต์ แต่จะมองไปถึงการผลิตชิ้นส่วนที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งกัมพูชา และเวียดนาม ที่กำลังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ขณะนี้รัฐบาลมีการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนเท่านั้น"

ท้ายที่สุด...ประธานคณะกรรมการ กนอ. ยังยืนยันไว้ด้วยว่า เมื่อใดที่ ครม. เห็นชอบอนุมัติ ด้าน กนอ.ก็พร้อมเดินหน้าก่อสร้างนิคมฯ ได้ทันทีเช่นกัน โดยระยะแรกจะก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูป เพื่อรองรับเอสเอ็มอี จำนวน 5 หลัง และลานประชารัฐ สำหรับผู้ประกอบการชุมชนท้องถิ่น หรือโอทอป จำนวน 20 ราย ให้เสร็จภายในเดือน มี.ค. 60 และจะเร่งก่อสร้างนิคมฯ ให้เสร็จสมบูรณ์ในเดือน ส.ค. 61 เพื่อรองรับการลงทุนที่จะเข้ามาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงขอให้มั่นใจว่าเวลานี้ภาครัฐพร้อมแล้วที่จะสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาลงทุนอย่างเต็มรูปแบบ!!

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์