สินเชื่ออีสานหดหวั่นหนี้เสีย
Loading

สินเชื่ออีสานหดหวั่นหนี้เสีย

วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2560
สินเชื่ออีสานหดหวั่นหนี้เสีย

ธปท.เผยภาวะสินเชื่อในปี 2559 ภาคอีสานโตแผ่ว จาก 7.3% เหลือ 1% เหตุแบงก์ผวา หนี้เสียไม่กล้าปล่อยกู้

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินรายภาคในสิ้นปี 2559 ที่ผ่านมา พบว่า ภาวะการเงินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมียอดคงค้างสินเชื่อ 8.23 แสนล้านบาท มีอัตราการขยายตัวเพียง 1% ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวถึง 7.3% และลดลงจากสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อครัวเรือน เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ยังคงระมัดระวังการให้กู้ เพราะกังวลปัญหาหนี้เสีย รวมทั้งหนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง ด้านยอดเงินฝากคงค้างยังขยายตัวดีที่ 4.1% จากปีก่อนหน้าที่ขยายตัว 2.7%

 

สำหรับภาวะการเงินในภาคเหนือ พบว่า มียอดคงค้างเงินให้สินเชื่ออยู่ที่ 5.85 แสนล้านบาท หดตัว 0.7% แต่ถือว่าปรับดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มียอดคงค้าง 5.88 แสนล้านบาท ขยายตัวติดลบ 1.2% ซึ่งหดตัวจากสินเชื่อในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จากสินเชื่อธุรกิจการเงิน อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ และขนส่ง ส่วนสินเชื่อค้าปลีกค้าส่ง เกษตรกรรม และสินเชื่ออุปโภคส่วนบุคคล ขยายตัวชะลอลง ขณะที่ สินเชื่อที่ให้กับธุรกิจโรงแรม ก่อสร้าง และสุขภาพ ยังขยายตัวดี สำหรับเงินฝากมียอดคงค้างเงินฝากอยู่ที่ 6.38 แสนล้านบาท ขยายตัว 2.5%

 

ด้านภาวะการเงินภาคใต้ ในสิ้นปี 2559 ยอดสินเชื่อคงค้างอยู่ที่ 6.89 แสนล้านบาท ขยายตัว 2.2% เทียบกับปีก่อนหน้าที่มียอดคงค้าง 6.74 แสนล้านบาท ขยายตัวติดลบ 5% ซึ่ง เพิ่มขึ้นตามสินเชื่อเพื่อการผลิต โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อการผลิตยางและธุรกิจไม้ การขายส่งขายปลีก ส่วน สินเชื่ออุปโภคบริโภคยังคงปรับลดลงต่อเนื่องจากสินเชื่อบ้าน สินเชื่อเช่าซื้อรถ ด้านเงินฝากคงค้าง 6.46 แสนล้านบาท ขยายตัว 3%

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์