Loading

SCGเชื่อปี60ตลาดวัสดุฯโตในรอบ3ปี

วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2560
SCGเชื่อปี60ตลาดวัสดุฯโตในรอบ3ปี

นายนิธิ ภัทรโชค ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ตลาดในประเทศ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือเอสซีจี กล่าวว่า ในปี 2560 คาดว่าภาพรวมตลาดวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มเติบโต 1-3 % จากมูลค่าตลาดรวม 4.5 แสนล้านบาท นับเป็น การเติบโตครั้งแรกในรอบ 3 ปี โดยมีปัจจัยบวก จาก 3 ปัจจัยหลักได้แก่ การลงทุนด้านระบบ สาธารณูปโภคของภาครัฐ ที่มีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการเมกะโปรเจกต์ ที่หลายโครงการเริ่มประมูลหาผู้รับเหมา บางโครง การเริ่มก่อสร้าง และยังมีอีกหลายโครงการที่รัฐบาลเตรียมอนุมัติ ซึ่งจะทำให้เกิดการลงทุนมีเม็ดเงินอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ รวมไปถึงภาคเอกชนที่ลงทุนรองรับโครงการของภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีโครงการที่รัฐบาลจ่ายเงินผ่านเข้าไปยังท้องถิ่นโดยตรงอีกด้วย

นอกจากนี้ กำลังซื้อของผู้บริโภคยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการลดลงของภาระหนี้ เช่นโครงการรถคันแรกที่งวดผ่อนชำระหมดในสิ้นปีที่ผ่านมาจึงคาดว่าในปีนี้ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น และปัจจัยบวก จากราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้น อาทิ ยางพารา ปาล์ม อ้อย ส่งผลให้ผู้บริโภคในต่างจังหวัดมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งกลุ่มนี้จะ เริ่มก่อสร้างบ้าน หรือปรับปรุงบ้านหากมีเงิน

จากการที่รัฐบาลได้มีการก่อสร้างโครง การต่างๆ เพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยคาดว่าจะ เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 10% ทำให้สัดส่วนรายได้ของ เอสซีจีในปีนี้มีการปรับเปลี่ยน โดยงานโครงการ ภาครัฐจะปรับเพิ่มขึ้นจาก 30% ในปีที่ผ่านมา อยู่ที่ระดับ 33% ในปีนี้ ส่วนโครงการที่อยู่อาศัย คาดว่าจะยังคงชะลอตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยเอสซีจีมีสัดส่วนรายได้จากตลาดที่อยู่อาศัย 50% และงานโครงการพาณิชย์ 17%

นายนิธิกล่าวต่อว่า จากแนวโน้มการเติบโตของตลาดวัสดุดังกล่าวทำให้บริษัทเตรียมจัดแคมเปญการตลาดเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อตลอดทั้งปี รวมถึงการรุกตลาดอีคอมเมิร์ซ การเน้นโซลูชันของที่อยู่อาศัยที่สามารถวัดผลเป็นรูปธรรมได้มากขึ้น ในงบการตลาด 200 ล้านบาท สำหรับผลประกอบ การในปีนี้คาดว่าจะเติบโตใกล้เคียงตลาดประมาณ 1-3% เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มียอดขายประมาณ 170,000 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดขายในประเทศ 110,000 ล้านบาท และยอดขายในต่างประเทศ 60,000 ล้านบาท

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา