เชียงรายหวังศก.ขยาย5% ผลพวงSEZ ค้าชายแดน
Loading

เชียงรายหวังศก.ขยาย5% ผลพวงSEZ ค้าชายแดน

วันที่ : 14 มกราคม 2560
เชียงรายหวังศก.ขยาย5% ผลพวงSEZ ค้าชายแดน

ชินภัทร์ ไชยมล

เชียงราย เมืองหน้าด่านทั้งการ ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ซึ่งถือว่าอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ได้เปรียบจังหวัดอื่นเพราะมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง เมียนมา ลาว และจีนตอนใต้ ซึ่งทำให้เติบโตทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้าชายแดน การนำเข้า การส่งออก ทำให้การเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศจะลดลงก็ตาม แต่ในเชียงรายกลับสูงขึ้น

บุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผวจ.เชียงราย ฉายภาพรวมเศรษฐกิจ จ.เชียงราย ในปีที่ผ่านมา พบว่า มีอัตราการเจริญเติบโตขึ้นถึง 5% ในส่วนที่เติบโตที่สุดคือ ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้หลักของ จ.เชียงราย

สำหรับนักท่องเที่ยวจีนนั้น ยังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนตัวที่จะเดินทางเข้ามาทางประเทศลาว และเข้ามาทาง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ทำให้มีการชะงักไป แต่ในช่วงบริษัททัวร์ต่างๆ ก็ได้เริ่มมีการยื่นขอนำรถยนต์เข้ามาในประเทศไทยบ้างแล้ว เพื่อจะเข้ามาในช่วงฤดูท่องเที่ยวนี้ และจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน แต่ข้อติดขัดนั้นอยู่ที่เอกสารซึ่งต้องมีการแปลเอกสาร อยู่ในขั้นตอนการแก้ไขปัญหา โดย เบื้องต้นได้ประสานไปยังกงสุลจีนประจำเชียงใหม่ เพื่อขอความร่วมมือในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและทำให้การท่องเที่ยวกระเตื้องขึ้น

ด้านการค้าชายแดน เชียงรายมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง เมียนมา ลาว และจีนตอนใต้ ในปี 2560 นี้ คาดการณ์ว่าจะเติบโตอีกประมาณ 10% โดยมีปัจจัยจากด้านต่างๆ คือ 1.การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 2.ประเทศเพื่อนบ้านยังเชื่อมั่นในสินค้าไทยค่อนข้างมาก เห็นได้จากการที่ได้เดินทางไปเจรจาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านทำให้เห็นถึงความต้องการของสินค้าไทยนั้นได้รับการตอบรับค่อนข้างดี

"ในส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ที่ดินของรัฐในจุดที่จะจัดหาให้นักลงทุนยังคงมีปัญหาอยู่แต่ไม่มาก คาดว่าจะจบได้ในเร็วๆ นี้ ซึ่งทุกฝ่ายกำลังจะทำความเข้าใจกับภาคประชาชนอยู่ ส่วนภาพรวมในขณะนี้มีบริษัทเอกชนได้แจ้งเข้ามาผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอแล้ว 10 กว่าราย มีเงินลงทุนประมาณ 800 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนในการซื้อที่ดินของเอกชนเอง เพื่อมาลงทุนในด้าน โลจิสติกส์ การผลิตสินค้าทางการเกษตร การนำเข้า-ส่งออก ทางจังหวัดและบีโอไอก็ได้ติดตามการดำเนินงานของบริษัทเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง"

กิจการด้านโลจิสติกส์ ดูเหมือนจะเป็นจุดแข็งหลักของเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ซึ่ง ผวจ.เชียงราย กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกได้เริ่มเข้ามาทำประชาพิจารณ์ที่ อ.เชียงของ ในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ที่จะรองรับการขนถ่ายสินค้าทั้งจากรถยนต์ไปรถยนต์ หรือจากรถไฟไปรถยนต์ เป็นต้น พอสรุปได้ว่าแนวโน้มในการเติบโตด้านเศรษฐกิจของจังหวัดน่าจะเติบโตขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปี 2559

สำหรับเมกะโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นใน จ.เชียงรายนั้น ผวจ.เชียงราย บอกว่า เป็นเรื่องของโครงการเส้นทางรถไฟเด่นชัยเชียงราย จะเริ่มการก่อสร้างในช่วงปลายปี 2560 นี้ ใช้งบประมาณ 8 หมื่นล้านบาท โดยจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี สำหรับเมกะโปรเจกต์อื่นๆ ก็เป็นโครงการเชื่อมถนสายต่างๆ ไปสู่แต่ละเกตเวย์ให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยกรมทางหลวงชนบทมีงบประมาณอยู่แล้ว 1,000 ล้านบาท นอกจากนี้ก็มีงบประมาณของกลุ่มจังหวัด 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนอีกประมาณ 5,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการค้าชายแดน และการส่งเสริมให้เกษตรกรในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

ข่าวเขตเศรษฐกิจพิเศษ อื่นๆ