Loading

คลังจ่อออกมาตรการใหม่ ช่วยกระตุ้นอสังหาฯรอบ2

วันที่ : 9 มกราคม 2560
คลังจ่อออกมาตรการใหม่ ช่วยกระตุ้นอสังหาฯรอบ2

กระทรวงการคลังเตรียมออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯรอบที่ 2 หลังตลาดซบเซา กำลังซื้อหาย สต๊อกบ้าน คอนโดฯ ล้นตลาดฯ ลุ้นลดค่าธรรมเนียมการโอน จาก 2% เหลือ 0.01% และค่าจดจำนอง 1% เหลือ 0.01% พร้อมหักลดหย่อนภาษีเงินได้ ด้านผู้ประกอบการขานรับ

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คลังอยู่ระหว่างพิจารณาออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์รอบสอง เนื่องจากปัจจุบันกำลังซื้อยังไม่ฟื้นตัว ทำให้มีบ้านและคอนโดมิเนียมเหลืออยู่ล้นตลาดฯเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียม ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวตามเป้าในปีนี้ จึงพิจารณาที่จะออกมาตรการใหม่อีกครั้ง หลังจากพบว่าการออกมาตรการครั้งก่อนช่วยกระตุ้นให้ประชาชนตัดสินใจซื้อบ้านเป็นจำนวนมาก

 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะออกมาในรูปแบบใด หรือจะใช้รูปแบบเดิมที่ใช้ก่อนหน้านี้ และช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะออกมาตรการ

ก่อนหน้านี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการอสังหาริมทรัพย์ 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรกมอบหมายให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ปล่อยกู้ให้กับประชาชนที่ต้องการที่อยู่อาศัย วงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยมาตรการมีระยะเวลา 1 ปี หรือสิ้นสุดเดือน ธ.ค.59 โดยการปล่อยกู้ขึ้นอยู่กับธนาคารไปหาแนวทาง ส่วนที่ 2 มาตรการปรับลดภาษีการโอนจาก 2% เหลือ 0.01% และค่าจดจำนองจาก 1% เหลือ 0.01% ระยะเวลา 6 เดือน ส่วนที่ 3 มาตรการทางภาษีที่ประชาชนสามารถนำ 20% ของมูลค่าที่อยู่อาศัย นำมาลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.59

ด้านศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ REIC สำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม) พบว่า ในภาพรวม ดีมานด์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 เป็นผลมาจากซัพพลายถูกดูดซับในช่วงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง ส่งผลให้ยอดโอนกรรมสิทธิ์ Q1/59 และ Q2/59 สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ตั้งแต่ 20.51% และ 21.92% ตามลำดับ

ในด้านที่อยู่อาศัยโอนกรรมสิทธิ์ช่วง 4 เดือนแรก (มกราคม-เมษายน 2559) ที่มีมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ พบว่ามียอดโอนเพิ่มขึ้น 57% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอาคารชุดมียอดโอนเพิ่มถึง 147% ขณะที่แนวราบโอนกรรมสิทธิ์เพิ่ม 8%

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น