Loading

ธอส.ลุ้นสนช.ไขก๊อกกฎหมาย

วันที่ : 17 ธันวาคม 2561
"ธอส." ลุ้น สนช.ยกเครื่องกฎหมายใหม่ เริ่มใช้ปี 2562 ตั้งแท่นออกสลากออมทรัพย์ 5 หมื่นล้านบาท ดูดเงินทุนหนุนปล่อยกู้ระยะยาว ด้าน ธ.ก.ส.ลุยจ่ายเงินอุ้มเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาแล้ว 4.6 หมื่นราย
          ลุยขายบอนด์5หมื่นล้าน ดูดเงินปล่อยกู้ระยะยาว!

          "ธอส." ลุ้น สนช.ยกเครื่องกฎหมายใหม่ เริ่มใช้ปี 2562 ตั้งแท่นออกสลากออมทรัพย์ 5 หมื่นล้านบาท ดูดเงินทุนหนุนปล่อยกู้ระยะยาว ด้าน ธ.ก.ส.ลุยจ่ายเงินอุ้มเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาแล้ว 4.6 หมื่นราย

          นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการ ผู้จัดการธนาคารอาคารสง เคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ขณะ นี้ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารอาคารสง เคราะห์ได้ผ่านการพิจารณารับหลักการในวาระที่ 1 จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว และหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ธอส.ให้เสร็จภายใน 30 วัน ก่อนเสนอเข้า สนช.พิจารณาลงมติวาระ 2 และ 3 ต่อไป โดยกฎหมายจะพิจารณาเสร็จได้ทันรัฐบาลชุดนี้และเริ่มใช้ได้ปีหน้า

          ทั้งนี้ เมื่อกฎหมายผ่านมี ผลบังคับใช้แล้ว จะช่วยให้ธนา คารสามารถทำธุรกิจได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการออกสลากออมทรัพย์จะสามารถทำได้ทันที ซึ่งเบื้องต้นธนาคารประเมินออกสลากฯ ไว้วงเงิน 50,000 ล้านบาท ได้ไตรมาส 3/2562 แบ่งเป็นสลากฯ ประเภท 3 ปี และ 5 ปี จำหน่ายราคาหน่วยละ 50 และ 100 บาท เพื่อเป็นทางเลือกการออมเงินให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย นอกจากนี้ยังช่วยให้ธนาคารระดมทุนได้เหมาะสมกับสินเชื่อที่ปล่อยออกไป เพราะเดิมทีแหล่งเงินของธนาคารจะเป็นเงินฝากระยะสั้น ซึ่งไม่เหมาะกับสินเชื่อบ้านที่เป็นการปล่อยกู้แบบระยะยาว

          สำหรับรางวัลที่ให้กับผู้ ซื้อสลาก ธอส.จะมีการออกเดือน ละ 1 ครั้ง โดยว่าจ้างให้สำนัก งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้ออกรางวัลให้ เบื้องต้นรางวัล ใหญ่จะให้เป็นเงินสด เพราะมองว่าสามารถนำไปใช้ประ โยชน์ได้ง่ายกว่าการให้เป็นสิน ทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือรถยนต์ และนอกจากรางวัลเงินสดแล้ว ธนาคารยังจะเปิดให้ประชาชนนำสลาก ธอส.ที่ซื้อมาใช้เป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อและได้รับการลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเงินรางวัลที่จูงใจและเหมาะสมอยู่

          โดยการแก้ไข พ.ร.บ.ธอส. ฉบับนี้ จะช่วยขยายขอบเขตการ ทำงานของธนาคารให้เพิ่มขึ้น ด้วย เช่น ทำให้ธนาคารสามารถ ปล่อยสินเชื่อบ้านสำหรับผู้สูงอายุ (รีเวิร์ส มอร์เกท) รองรับสังคม สูงวัยได้ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถนำที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประ กันขอกู้ไว้ใช้ในชีวิตประจำยามแก่เฒ่า นอกจากนี้ยังเปิดช่องให้สามารถปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ธอส.แก้ไขอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอดกรรมการผู้จัดการ แก้ไขอำนาจในการออกและขายพันธบัตร หุ้นกู้ โดยเป็นอำนาจคณะกรรมการของ ธอส.เหมือนรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ซึ่งไม่ต้องเสนอให้ รมว.คลังพิจารณาเหมือนก่อน

          สำหรับการปรับปรุงแก้ ไขร่างกฎหมาย ธอส.มีวัตถุประ สงค์ใน 2 ด้าน คือ การขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจของ ธอส.และเป็นการแก้ไขข้อติด ขัดในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่ม ความคล่องตัวและประสิทธิ ภาพการดำเนินงาน

          นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการ เกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้มอบหมายให้สาขาในพื้นที่เป้าหมาย 37 จังหวัด เร่งดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกษตรกรได้มีเงินทุนในการเพาะปลูกทันการผลิตภายในเดือน ธ.ค.นี้ ซึ่ง ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 16 ธ.ค.2561 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสนใจขอสินเชื่อแล้ว 46,024 ราย จำนวนพื้นที่ 432,380 ไร่ โดยเกษตรกรได้มีการนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการผลิตและจัดหาปัจจัยการผลิตผ่านบัตรเกษตรสุขใจ จำนวน 38.08 ล้านบาท