Loading

ชงครม.เคาะเงื่อนไขปล่อยกู้

วันที่ : 22 มกราคม 2562
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปล่อยกู้โครงการบ้านล้านหลังว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ธอส.เห็นชอบการปรับสัดส่วนวงเงินปล่อยกู้บ้านล้านหลัง 50,000 ล้านบาทใหม่เรียบร้อยแล้ว เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองเพิ่มขึ้น ซึ่งสัดส่วนใหม่ ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 25,000 บาทต่อเดือน จะมีวงเงินเพิ่มจาก 20,000 ล้านบาท เป็น 40,000 ล้านบาท
          บ้านล้านหลังรายได้ต่ำ2.5หมื่นเฮ

          นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปล่อยกู้โครงการบ้านล้านหลังว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ธอส.เห็นชอบการปรับสัดส่วนวงเงินปล่อยกู้บ้านล้านหลัง 50,000 ล้านบาทใหม่เรียบร้อยแล้ว เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองเพิ่มขึ้น ซึ่งสัดส่วนใหม่ ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 25,000 บาทต่อเดือน จะมีวงเงินเพิ่มจาก 20,000 ล้านบาท เป็น 40,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้ย 3% คงที่ 5 ปี ส่วนผู้มีรายได้เกิน 25,000 ต่อเดือน จะลดวงเงิน 30,000 ล้านบาท เหลือ 10,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3% คงที่ 3 ปี ซึ่งจะเสนอให้ รมว.คลัง และครม.เห็นชอบโดยเร็วที่สุด

          "ธอส.คาดว่าการปรับสัดส่วนเงินกู้ครั้งนี้จะช่วยให้ผู้มีรายได้น้อย มีโอกาสมีที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 1 เท่าตัว จากผู้มายื่นกู้ทั้งหมดกว่า 1.13 แสนราย โดยหาก ครม.เห็นชอบแล้วจะมีการชดเชยดอกเบี้ยให้ ธอส.เพิ่มอีก 800 ล้านบาท เนื่องจากดอกเบี้ยเงินกู้ของผู้มีรายได้ต่ำกว่า 25,000 บาท จะมีการปล่อยแบบคงที่ 3%นานกว่ามากถึง 5 ปี"

          ส่วนความคืบหน้าการปล่อยสินเชื่อผู้ยื่นกู้รอบแรก 59,000 ราย ได้มีมายื่นเอกสารขอกู้ครบแล้ว 1,000 บัญชี วงเงิน 600 ล้านบาท และอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว  500 ราย วงเงิน 320 ล้านบาท โดยคนที่กู้ผ่านส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีความพร้อมอยู่แล้วซึ่งเน้นซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อย่างไรก็ตามมีกลุ่มที่มีศักยภาพมีรายได้ถึง แต่ขาดเอกสารอยู่อีกมาก ซึ่งธนาคารจะเร่งให้คำปรึกษาสินเชื่อให้ผ่านได้ในไตรมาส 2 ขณะที่อีกกลุ่มที่ไม่มีศักยภาพแต่อยากได้บ้านเป็นของตัวเอง ธนาคารจะช่วยเหลือเต็มที่ที่สุดเพื่อให้สามารถกู้ได้ ซึ่งคาดว่าตลอดทั้งปี 62 จะสามารถปล่อยกู้ได้ 40,000 ล้านบาท จากวงเงินในโครงการ 50,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 80%

          นายฉัตรชัยกล่าวว่า ผลการดำเนินงานปี 61 ธนาคารมีกำไรสุทธิ 12,611 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ 12,137 ล้านบาท โดยปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้งสิ้น 213,161 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.30%  คิดเป็น 173,958 บัญชี สูงกว่าเป้าหมาย 24,243 ล้านบาท เป็นสินเชื่อที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท ถึง 105,081 ราย ส่งผลให้ธนาคารมียอดสินเชื่อคงค้างรวมทั้งสิ้น 1.11 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.03% สินทรัพย์รวม 1.16 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.55% เงินฝากรวม 943,382 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.94% มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เอ็นพีแอล 46,495 ล้านบาท คิดเป็น 4.17% ของยอดสินเชื่อรวม

          "ปี 61 ถือเป็นครั้งแรกที่ ธอส. สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ถึงระดับ 2 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำตรงกับความต้องการของลูกค้า ส่วนดอกเบี้ยในปีนี้ล่าสุด สภาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ มีความเห็นร่วมกันช่วยตรึงดอกเบี้ยดูแลลูกค้าต่อไป และคาดว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกในปีนี้ แต่ในส่วน ธอส. หาก กนง.ขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% ก็จะขึ้นดอกเบี้ยแค่ 0.125%"

          สำหรับปี 62 ธอส.ตั้งเป้าหมายสินเชื่อปล่อยใหม่ที่ 203,262 ล้านบาท สินเชื่อคงค้างที่ 1.18 ล้านล้านบาท สินทรัพย์รวม 1.21 ล้านล้านบาท หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลงเหลือ 4.02% ของยอดสินเชื่อรวม รวมถึงจะเร่งแก้ปัญหาแมชชิ่งฟันด์ เพื่อลดต้นทุนระดมเงินทุนของธนาคารจากปัจจุบันที่ 2.09% ให้เหลือ 1.9% ช่วยตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ให้ลูกค้านานที่สุด รวมทั้งเดินหน้านโยบาย ดิจิทัล เซอร์วิส ในไตรมาส 2 ให้แอพพลิเคชั่นของธนาคารสามารถให้บริการลูกค้าได้เต็มรูปแบบ เช่น การขอประนอมหนี้ การยื่นเอกสารกู้บ้าน สามารถทำผ่านแอพพลิเคชั่นได้เลย.