Loading

เดินหน้าเมกะโปรเจคท์อีอีซี

วันที่ : 24 มกราคม 2562
นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้รับทราบความคืบหน้าโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี จำนวน 5 โครงการ โดยเชื่อว่าทุกโครงการในอีอีซีจะเสร็จสิ้น หรือนำเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.ได้ภายในเดือน เม.ย.นี้ โดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินคงเจรจาแล้วเสร็จไม่เกินสัปดาห์หน้า
          5โครงการ 'ต้องทันเลือกตั้ง'

          ขีดเส้นรถไฟเชื่อม3สนามบิน

          นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้รับทราบความคืบหน้าโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี จำนวน 5 โครงการ โดยเชื่อว่าทุกโครงการในอีอีซีจะเสร็จสิ้น หรือนำเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.ได้ภายในเดือน เม.ย.นี้ โดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินคงเจรจาแล้วเสร็จไม่เกินสัปดาห์หน้า

          "บางโครงการอาจจะหลังเลือกตั้งบ้าง ยังไม่มีรัฐบาลใหม่ ถึงมีรัฐบาลใหม่ก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการและมีกฎหมายรองรับ กฎหมายจะไม่มีผลย้อนหลัง และกระบวนการต่าง ๆ ที่ทำเท่าที่เช็กระยะเวลาดูไม่เกินเดือน เม.ย.นี้"

          สำหรับ 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ผ่านการประเมินข้อเสนอ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค.นี้ โดยอัยการจะตรวจร่างสัญญาแล้วเสร็จและเสนอ กพอ. อนุมัติผลการคัดเลือกภายในเดือนก.พ.62 ก่อนนำเสนอครม.ต่อไป ส่วนโครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ยืนยันตามเดิมคือกำหนดให้เอกชนยื่นข้อเสนอในวันที่ 28 ก.พ. 62 คาดจะได้ผู้ผ่านการประเมินภายในกลางเดือน เม.ย. 62

          ขณะที่โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ท่าเทียบเรือเอฟ หลังจากการเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอในวันที่ 14 ม.ค. 62 มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอ 1 ราย และไม่ผ่านการประเมินคุณสมบัติ คณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาแล้วให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับฟังความคิดเห็นภาคเอกชนเมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยนำความคิดเห็นภาคเอกชนมาปรับปรุงเอกสารคัดเลือกประมาณ 7 เรื่อง เพื่อให้เป็นการประมูลระดับมาตรฐานสากลมากขึ้น และจะประกาศเชิญชวนการคัดเลือกเอกชนในวันที่ 24 ม.ค.นี้ และขายเอกสารคัดเลือกเอกชนฉบับแก้ไข 28 ม.ค.-1 ก.พ. 62 โดยให้เอกชนยื่นข้อเสนอใหม่วันที่ 29 มี.ค. 62 คาดว่าจะได้ผู้ผ่านการประเมินภายในเดือน เม.ย. 62 ด้านโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 ให้เอกชนยื่นข้อเสนอในวันที่ 6 ก.พ. 2562 คาดว่าจะประกาศผู้ผ่าน

          การประเมินภายในเดือน มี.ค. 2562 และนำเข้า ครม.ภายในเดือน เม.ย. 2562 ส่วนโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา อยู่ระหว่างให้เอกชนส่งคำถามผ่านอีเมล ถึงวันที่ 4 ก.พ. 2562 และเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลโครงการ ถึงวันที่ 1 ก.พ. 2562 หลังจากนั้นจะเปิดซองข้อเสนอจากบริษัท แอร์บัสในวันที่ 18 ก.พ. 2562 และประเมินข้อเสนอแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. 2562

          นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.อีอีซีจะต้องมีการวางแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 ส.ค.นี้ ขณะนี้ตัวร่างผังเมืองร่างแรกได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นที่ จ.ชลบุรี และระยองแล้ว เหลือที่จ.ฉะเชิงเทรา หลังรับฟังความคิดเห็นแล้วเสร็จจะนำความเห็นมาปรับแก้ตัวร่างผังเมืองอีอีซีต่อไป สำหรับพื้นที่อีอีซีใน 3 จังหวัด มีจำนวน 8.29 ล้านไร่ ของเดิมจะเป็นพื้นที่ชุมชนเมือง 11% อุตสาหกรรม 3.4% หรือ 283,561 ไร่ เกษตรกรรม 68% และอนุรักษ์ป่าไม้ 10% ส่วนผังเมืองที่วางใหม่ จะมีพื้นที่ชุมชนเมืองเพิ่มขึ้นอีก 5% เป็น 16% อุตสาหกรรมเพิ่ม 1.49% เป็น 4.89% คิดเป็นพื้นที่ 406,492 ไร่ หรือเพิ่มขึ้น 122,931 ไร่ เกษตรกรรมลดลง 5% เหลือ 63%.