Loading

โกลบอลเฮ้าส์ รุกผุดสาขาภาคเหนือ

วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2562
นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีแนวโน้มอัตราการขยายตัวของธุรกิจวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้เปิด โกลบอลเฮ้าส์แม่ฮ่องสอน ขึ้นที่ ณ ถนนบายพาสเลี่ยงเมืองแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ภายใต้งบลงทุนกว่า 250 ล้านบาท การเปิดสาขาครั้งนี้
          "โกลบอลเฮ้าส์"รุก ขยายสาขาพื้นที่ภาคเหนือ ล่าสุดทุ่ม 250 ล้าน เปิดสาขา"แม่ฮ่องสอน"เป็นสาขาที่ 14 ในภาคเหนือ เหตุอัตราขยายตัวธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง ของตกแต่งบ้านสูงต่อเนื่อง ลุยเปิดสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ

          นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีแนวโน้มอัตราการขยายตัวของธุรกิจวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้เปิด โกลบอลเฮ้าส์แม่ฮ่องสอน ขึ้นที่ ณ ถนนบายพาสเลี่ยงเมืองแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ภายใต้งบลงทุนกว่า 250 ล้านบาท การเปิดสาขาครั้งนี้

          "การเปิดสาขาครั้งนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และในจังหวัดข้างเคียงที่ต้องการเลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน"

          ปัจจุบันบริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 60 สาขา และสาขาล่าสุดนี้เป็นสาขาที่14 ในพื้นที่ โซนภาคเหนือ โดยยังเป็นศูนย์วัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่มีสาขามากที่สุดในไทย เมื่อเทียบกับร้านค้าประเภทเดียวกันทำให้บริษัทได้เปรียบในการแข่งขัน โดยมีจุดแข็งที่เป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ มีการนำนวัตกรรมการค้าระบบโมเดิร์นเทรด

          ใหม่มาปรับใช้ รวมทั้งมีการพัฒนาการให้บริการต่อเนื่อง นายอภิสิทธิ์ กล่าว เพิ่มเติมว่า ยังมีแผนที่จะขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยการเปิดสาขาในแต่ละพื้นที่ จะมีนโยบายหลักในการส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่รอบร้านมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น อาทิ นโยบายการจ้างงานคนในพื้นที่ก่อน โดยแต่ละสาขาจะมีอัตราการจ้างงานประมาณ 300 ตำแหน่งงาน และอัตรา ค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ นอกจากนี้ยังมีแผนทำกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน ในพื้นที่รอบร้านอย่างต่อเนื่อง

          ทั้งนี้โกลบอลเฮ้าส์ เป็นศูนย์วัสดุ ก่อสร้างและของตกแต่งบ้านกว่าแสนรายการ บนพื้นที่ขายกว่า 15,000 ตารางเมตร ลูกค้ามีทั้งเจ้าของบ้าน ช่าง ผู้รับเหมา และ งานโครงการ รวมถึงเกษตรกร อาทิ ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ กระเบื้องมุงหลังคา เครื่องมือช่าง สินค้าฮาร์ดแวร์ สุขภัณฑ์ กระเบื้องเซรามิก สีและเคมีภัณฑ์ โคมไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ท่อประปา ประตูหน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน สินค้ากลุ่มเกษตร  ที่ผ่านมายังได้พัฒนาระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Storage Retrieval System) หรือ ASRS ที่ ศูนย์กระจายสินค้าโกลบอลเฮ้าส์ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีพื้นที่จัดเก็บสินค้าได้กว่า 43,000 พาเลท นับได้ว่าเป็นระบบคลังสินค้าอัตโนมัติที่มีพื้นที่จัดเก็บสินค้ามากที่สุดในธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างของไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ นอกจากนี้ ยังมีระบบสมาชิกโกลบอลคลับ เพื่อให้ลูกค้าได้สะสมคะแนนและรับสิทธิประโยชน์
 
ข่าววัสดุก่อสร้าง-เฟอร์นิเจอร์ อื่นๆ