Loading

คอลัมน์ แฟ้มข่าว: ต่างชาติซื้ออาคารชุดอีอีซี

วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2562
นางสาวสิทธิเพ็ญ สิทธัตถพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ปี 2562 จะขยายตัวเพิ่มขึ้น 5-10% จากปี 2561 โดยตลาดอาคารชุดจะมีความต้องการมากกว่าบ้านจัดสรร เนื่องจากชาวต่างชาติสามารถซื้อเพื่อครอบครองกรรมสิทธิ์ได้ โดยช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561
       นางสาวสิทธิเพ็ญ สิทธัตถพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผย ว่า ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ปี 2562 จะขยายตัวเพิ่มขึ้น 5-10% จากปี 2561 โดยตลาดอาคารชุดจะมีความต้องการมากกว่าบ้านจัดสรร เนื่องจากชาวต่างชาติสามารถซื้อเพื่อครอบครองกรรมสิทธิ์ได้ โดยช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561 มียอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยใน 46,156 ยูนิต เป็นอาคารชุด 39% และเป็นบ้านจัดสรร 61% จำนวนนี้ เพิ่มขึ้น 26.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ด้านมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์อยู่ที่ 85,595 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งคาดว่าการลงทุนที่อยู่อาศัยจะเริ่มกลับมาหลังจากที่การลงทุนในพื้นที่ทั้งโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โครงการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้น เพราะจะนำกำลังซื้อกลุ่มใหม่เข้ามาเป็นกลุ่มแรงงานทักษะสูง จากเดิมเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานในอุตสาหกรรม ซึ่งรูปแบบการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยจะเปลี่ยนไป