Loading

รัฐบาลเดินหน้าอีอีซี

วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2562
รัฐบาลเดินหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันออก หรืออีอีซี ดึงผู้บริหารสูงสุดเขตพิเศษ ฮ่องกง พร้อมภาคเอกชนร่วมลงทุนสารพัดโครงการ 28 กุมภาพันธ์นี้ พร้อมเปิดประตู การค้าระหว่างกันอย่างไม่มีขีดจำกัด
          ดึงเศรษฐีฮ่องกงร่วมทุนทางการค้า เยือนไทย28กพ.

          รัฐบาลเดินหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันออก หรืออีอีซี ดึงผู้บริหารสูงสุดเขตพิเศษ ฮ่องกง พร้อมภาคเอกชนร่วมลงทุนสารพัดโครงการ 28 กุมภาพันธ์นี้ พร้อมเปิดประตู การค้าระหว่างกันอย่างไม่มีขีดจำกัด

          น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช. พาณิชย์ เปิดเผยว่ากรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ ได้เตรียมการ ต้อนรับ นาง Carrie Lam ผู้บริหารสูงสุด เขตบริหารพิเศษฮ่องกง พร้อมด้วยคณะภาครัฐและเอกชน ที่เดินทางมาไทย ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562

          ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ดังกล่าวสืบเนื่องมาจาก ก่อนหน้านี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ได้ขับเคลื่อนขับเคลื่อนนโยบาย หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ และไปเยือนเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ถึง 2 ครั้ง ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นด้าน การค้าการลงทุนระหว่างไทยและฮ่องกง เนื่องจากฮ่องกงเป็นประตูการค้า การลงทุนสำคัญระหว่างไทยสู่จีนแผ่นดินใหญ่ โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างฮ่องกงและเมืองต่างๆ ภายใต้โครงการ Greater Bay Area หรือ GBA ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจเชื่อมฮ่องกง มาเก๊า และเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงในมณฑลกวางตุ้ง รวม 11 เมือง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการลงทุนเข้ากับระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (EEC) ของไทยเพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงและธุรกิจบริการ

          ที่สำคัญ GBA ถูกวางให้เป็นยุทธศาสตร์เชื่อมต่อกับนโยบาย Belt and Road Initiative (BRI) ของรัฐบาลจีน เป็นเส้นทางโลจิสติกส์หรือเส้นทางสายไหมยุคใหม่ ใช้เชื่อมโยงและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศคู่ค้าต่างๆ โดยยึดหลักการเจรจา ประสานงาน และร่วมกันพัฒนาแบบ Win Winเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางโลจิสติกส์กับภูมิภาคจีนและอาเซียน โดยฮ่องกงถือเป็น Super Connector ของไทยในการขยายตลาดไปยังจีน

          ขณะที่ไทยเป็น Gateway สู่อาเซียนของฮ่องกง
          "ไทยจะใช้โอกาสนี้ ในการหารือกับฮ่องกง เพื่อหาโอกาสในการขยายความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่นๆ เพราะไทยสามารถใช้ฮ่องกง เป็นประตูเจาะเข้าสู่ตลาดจีน และยังสามารถใช้ประโยชน์ทั้งจากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ และใช้ประโยชน์จาก Greater Bay Area หรือ GBA ที่เป็นเขตเศรษฐกิจเชื่อมฮ่องกง มาเก๊า และเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงในมณฑลกวางตุ้ง รวมทั้งการเชื่อมโยงการลงทุนเข้ากับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของไทย" รมช.พาณิชย์ระบุ

          นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเยือนไทย ของผู้บริหารสูงสุดเขตบริการพิเศษฮ่องกงพร้อมคณะนั้น จะมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานการสร้างความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจไทย-ฮ่องกง (Thai - Hong Kong Strategic Partnership) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว โดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ และนาง Carrie Lam) ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ก่อนมีการลงนาม MOU ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องของไทยจำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนา Start Up และการจัดตั้ง Smart City ซึ่งเป็นผลมาจากการ ขับเคลื่อนและประสานงานของกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) Innospace(Thailand) กับ HKTDC 2) Innospace(Thailand) กับ Hong Kong Cyberport 3) Innospace(Thailand)กับ Ho & Partners Architects Engineers & Development Consultants Limited (HPA)และฉบับที่ 4 เป็นการลงนาม ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (BOI) กับ HKTDC เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสด้านการลงทุน และการจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนระหว่างทั้งสองฝ่าย

          ขณะเดียวกันยังมีการจัดเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา Start Up และขยายลู่ทางการค้า การลงทุน โดย ผู้บริหารชั้นนำจากหน่วยงานของฮ่องกง ได้แก่ Hong KongProductivity Council, Hong Kong Cyberport และ HPA รวมทั้งการเสวนาเรื่องโอกาสการค้า การลงทุนของไทยในฮ่องกง คาดว่าจะมีนักธุรกิจเข้าร่วมงาน กว่าพันคน