Loading

ธอส.จัดเต็ม1.65หมื่นล้าน ให้กู้บ้าน4โครงการดอกต่ำ

วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ได้จัดเตรียมกรอบวงเงิน 16,500 ล้านบาท ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยพิเศษ ให้เป็นทางเลือกแก่ประชาชน 4 โครงการ เพื่อผลักดันการปล่อยกู้ปีนี้ให้ถึงเป้าหมาย 203,000 ล้านบาท
          นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ได้จัดเตรียมกรอบวงเงิน 16,500 ล้านบาท ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยพิเศษ ให้เป็นทางเลือกแก่ประชาชน 4 โครงการ เพื่อผลักดันการปล่อยกู้ปีนี้ให้ถึงเป้าหมาย 203,000 ล้านบาท ประกอบด้วย สินเชื่อ นิว โฮม ไฮ- สปีด วงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับให้กู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยที่มีราคาจะซื้อจะขายมากกว่า 1 ล้านบาท และเป็นที่อยู่อาศัยใหม่ที่ยังไม่เคยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาก่อน ผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 29 มี.ค. 62

          นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อบ้านโครงการจัดสรรไตรมาส 1 ปี 62 กรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการจัดสรรที่ธนาคารรับเป็นโครงการ ฟาสท์แทร็ก, สมาร์ท ฟาสต์ แทร็ก, รีจินอล ฟาสต์ แทร็ก และแอลทีเอฟ ที่ดำเนินโครงการโดยผู้ประกอบการจัดสรร ที่มีข้อตกลงร่วมกับธนาคาร ผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี กำหนดยื่นคำขอกู้วันที่ 30 เม.ย. 62

          โครงการสินเชื่อบ้านเพิ่มสุข ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท สำหรับลูกค้าปัจจุบันของธนาคารที่มีประวัติ การผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง 12 เดือน ปกติและสม่ำเสมอทุกเดือน และมียอดเงินต้นที่ชำระคืนให้ธนาคารแล้วทุกบัญชีรวมกันไม่น้อยกว่า 50,000 บาท ดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 เท่ากับเอ็มอาร์อาร์ -2.85% ต่อปี หรือ 3.90% ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ และสามารถกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์ผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี กำหนดยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมวันที่ 30 เม.ย. 62

          นอกจากนี้ยังมีโครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพ สำหรับลูกค้าของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) แบ่งเป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย กรอบวงเงินจำนวน 250 ล้านบาท โดยรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการสินเชื่อดังกล่าวเบื้องต้นเป็นไปตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้