Loading

DRTมั่นใจตลาดวัสดุก่อสร้างคึกคักเร่งพัฒนาสินค้าปั๊มยอดขายทุกช่องทาง

วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562
นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชร หรือ DRT ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา ไม้สังเคราะห์ แผ่นบอร์ด ยิปซัม อิฐมวลเบาและบริการหลังการขายภายใต้แบรนด์ "ตราเพชร" เปิดเผยว่าสถานการณ์ตลาดวัสดุก่อสร้างปี 2562 น่าจะคึกคักมากขึ้น
          นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชร หรือ DRT ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา ไม้สังเคราะห์ แผ่นบอร์ด ยิปซัม อิฐมวลเบาและบริการหลังการขายภายใต้แบรนด์ "ตราเพชร" เปิดเผยว่าสถานการณ์ตลาดวัสดุก่อสร้างปี 2562 น่าจะคึกคักมากขึ้น ส่วนแนวทางการแข่งขัน จะหันมาพัฒนาขีดความสามารถด้านการให้บริการ และคุณภาพผลิตภัณฑ์ แทนการใช้กลยุทธ์ราคาหรือทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

          สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจปี 2562 บริษัทจะมุ่งเน้น การ Refocus หรือให้ความสำคัญกับการเพิ่มยอดขาย ในทุกมิติ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของสินค้าที่มีจุดเด่นด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และการบริการภายใต้ทีมช่างมืออาชีพพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านต้นทุนการผลิตให้ดีขึ้น เพื่อมุ่งรักษาอัตราการทำกำไรขั้นต้นให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย 25-27% และผลักดันยอดขายในปีนี้เติบโต 5% เมื่อเทียบกับปีก่อน

          "มองว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์หลังคา กลุ่มไม้สังเคราะห์และอิฐมวลเบา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างเพื่อการก่อสร้างและซ่อมแซมเพิ่มขึ้น มาจากปัจจัยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย ส่งผลดีต่อการขยายตัวของเมืองและที่อยู่อาศัย หรือโครงการบ้านล้านหลังที่ส่งผลต่อความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น ตลอดจนภาพรวมเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นการลงทุนที่จะดีขึ้นหลังมีรัฐบาลชุดใหม่จากการเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศ"

          ปีนี้บริษัทตั้งเป้าหมายเพิ่มยอดขายในทุกช่องทางจำหน่าย โดยสัดส่วนรายได้ประมาณ 50% จะมาจากร้านค้าผู้แทนจำหน่ายรายย่อย ตลาดส่งออกจะปรับสัดส่วนเพิ่มเป็น 20% ช่องทางห้างค้าปลีกสมัยใหม่และลูกค้าโครงการจะมีสัดส่วนใกล้เคียงกันที่ประมาณ 15% พร้อมทั้งรักษาค่าเฉลี่ยอัตราการเดินเครื่องจักรอยู่ที่ระดับ 80-90% ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา มีรายได้รวม 4,415.03 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 422.85 ล้านบาท