Loading

คอลัมน์ EEC Analysis: อีอีซี หนุนเศรษฐกิจภูมิภาคโต

วันที่ : 21 มีนาคม 2562
หอการค้าไทยได้เปิดเผยผลสำรวจ ความเห็นจากประธานและกรรมการหอการค้า ทั่วประเทศ จำนวน 377 ตัวอย่าง เพื่อสะท้อนสถานการณ์เศรษฐกิจในพื้นที่ หรือ ที่เรียกว่า ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าซึ่งผลสำรวจเดือนก.พ.ที่ผ่านมา พบว่า ในภาพรวมความเชื่อมั่นอยู่ที่ 48.5 แม้จะปรับตัวดีขึ้นจากเดือนม.ค.ที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 48.0 แต่ยังถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ปกติที่ควรอยู่ที่ 50 ขึ้นไป
          หอการค้าไทยได้เปิดเผยผลสำรวจ ความเห็นจากประธานและกรรมการหอการค้า ทั่วประเทศ จำนวน 377 ตัวอย่าง เพื่อสะท้อนสถานการณ์เศรษฐกิจในพื้นที่ หรือ ที่เรียกว่า ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าซึ่งผลสำรวจเดือนก.พ.ที่ผ่านมา พบว่า ในภาพรวมความเชื่อมั่นอยู่ที่ 48.5 แม้จะปรับตัวดีขึ้นจากเดือนม.ค.ที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 48.0 แต่ยังถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ปกติที่ควรอยู่ที่ 50 ขึ้นไป

          หากพิจารณารายภูมิภาคจะพบว่า ภาคตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของเขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) พบว่า มีอัตราการเพิ่มขึ้นของดัชนีอยู่ในระดับที่สูงสุดเป็นลำดับที่ 2 คือ ดัชนีเศรษฐกิจของจังหวัดก.พ.เท่ากับ 53.9 เพิ่มขึ้น 0.8 รองจากภาคกลาง ที่ดัชนีฯอยู่ที่ 50.5 สูงขึ้น 0.9

          ปัจจัยบวกที่ทำให้เศรษฐกิจภาคตะวันออก ดีขึ้นได้แก่ การเลือกตั้งซึ่งเป็นปัจจัยเดียวกับ พื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ ส่งออกออกสินค้าอุตสาหกรรมเติบโตซึ่งเป็นปัจจัยที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ เพียงแห่งเดียวในประเทศ การท่องเที่ยวและการขยายตัวของธุรกิจภาคบริการในพื้นที่จากการท่องเที่ยว

          ส่วนปัจจัยลบที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ ได้แก่ปัญหาขาดแรงงานที่ตรงกับ ความต้องการธุรกิจ การชะลอการลงทุนภาคเอกชน