Loading

ธพว.-ธอส.ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ พลิกโฉมบ้านเป็นร้านเสริมสวยสร้างรายได้

วันที่ : 30 มีนาคม 2562
นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการ ผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า ธนาคาร และพันธมิตร ได้แก่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)หรือสคช. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกันยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย หนึ่งในอาชีพอิสระที่ภาครัฐให้ความสำคัญ
          นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการ ผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า ธนาคาร และพันธมิตร ได้แก่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)หรือสคช. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกันยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย หนึ่งในอาชีพอิสระที่ภาครัฐให้ความสำคัญ

          โดยทั้ง 4 หน่วยงาน จะร่วมกันมอบ "3 เติม" ได้แก่ เติมทักษะ เติมทุน และเติมคุณภาพชีวิต ด้าน "เติมทักษะ" ทาง สคช. ดำเนินการ ฝึกอบรมและประเมินผล เมื่อได้รับ ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพสามารถ เดินทางไปประกอบอาชีพเสริมสวยได้ทั่วโลก

          ด้าน "เติมทุน" ธพว. และ ธอส. สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในโครงการ "สร้างบ้านสร้างอาชีพ" โดยผู้ประกอบการอาชีพเสริมสวยที่ต้องการปรับปรุงร้านให้ทันสมัยหรือช่างเสริมสวยฝีมือดีที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ ต้องการสร้างอาชีพในบ้านเกิด สามารถขอสินเชื่อของ ธพว. เพื่อพลิกโฉมบ้านให้เป็นร้านเสริมสวยได้ ผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ผ่อนนาน 7 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ บุคคลธรรมดา 3 ปีแรก เพียง 0.417% ต่อเดือน ปี 4-7 อัตรา MLR ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาท หากเป็นนิติบุคคล อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เพียง 0.25% ต่อเดือน ปี 4-7 อัตรา MLR ต่อปี สามารถใช้ บสย.ค้ำประกันได้

          ขณะที่ ธอส. สนับสนุนสินเชื่อเพื่อซื้อ ที่อยู่อาศัย หรืออาคารทำเป็นร้านเสริมสวย คิดอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เพียง 3.15% ต่อปี จากนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขธนาคาร ระยะเวลากู้ สูงสุด 40 ปี ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และ ค่าจดทะเบียนจำนอง 1%

          และเมื่อได้รับ "เติมทักษะ" และ "เติมทุน"แล้ว จะนำไปสู่การ "เติมคุณภาพชีวิต" เพราะการมีอาชีพที่มั่นคงมีบ้านเป็นของตัวเอง ครอบครัว อยู่ดีมีสุข นอกจากนั้น เมื่อมีร้านเสริมสวยที่ได้มาตรฐานเปิดตามแหล่งท่องเที่ยวจะจูงใจให้นักท่องเที่ยว ต่างชาติเข้าใช้บริการ เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น

          หน่วยงานพันธมิตรจะร่วมกันผลักดันโครงการนี้ไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ นำร่องในวันที่ 3 เมษายนนี้ ณ โรงแรม อวานี จ.ขอนแก่น ภายใต้ชื่อ "เปลี่ยนบ้านเป็นร้านเสริมสวย เพื่อมืออาชีพ" โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น บรรยายพิเศษให้ความรู้ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในอาชีพเสริมสวย ขณะที่ ธพว. และ ธอส. บริการสินเชื่อ ดอกเบี้ยพิเศษ บสย. มาให้ปรึกษาการ ค้ำประกันสินเชื่อ SMEs สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี เพียงลงทะเบียนผ่านออนไลน์ https://goo.gl/voVjH3