Loading

อีอีซีปั้นเกาะอัจฉริยะ

วันที่ : 30 มีนาคม 2562
นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า ได้วางแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ทซิตี้ ที่แหลมฉบัง และเกาะสำคัญ 3 เกาะ คือ เกาะสีชัง เกาะช้าง เกาะเสม็ด โดยจะหาวิธีทำงานที่พัฒนาเกาะเหล่านั้นให้เต็มศักยภาพ โดยได้ความร่วมมือจากประชาชนในลักษณะร่วมคิด ร่วมทำ โดยจะนำเทคโนโลยีเข้าไปให้เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว
          เล็งใช้เทคโนโลยีเกื้อหนุนท่องเที่ยว

          นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า ได้วางแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ทซิตี้ ที่แหลมฉบัง และเกาะสำคัญ 3 เกาะ คือ เกาะสีชัง เกาะช้าง เกาะเสม็ด โดยจะหาวิธีทำงานที่พัฒนาเกาะเหล่านั้นให้เต็มศักยภาพ โดยได้ความร่วมมือจากประชาชนในลักษณะร่วมคิด ร่วมทำ โดยจะนำเทคโนโลยีเข้าไปให้เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว ให้เกิดการสร้างรายได้ และเอื้อต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวบนเกาะ ซึ่งทั้ง 3 เกาะไม่เคยทำผังเมืองและค่อนข้างมีปัญหาพื้นฐานเช่นเกาะสีชังเคยเป็นแหล่งที่พักฟื้นฟูสุขภาพแต่วันนี้มีขยะลอยเต็มน้ำ ด้านเกาะเสม็ดและเกาะช้างเป็นเขตอุทยาน เป็นพื้นที่อนุรักษ์ แต่ครึ่งเกาะมีคนเข้าไปอยู่แล้ว และตามแหล่งท่องเที่ยวมีขยะขวดน้ำซึ่งจะต้องหาทางพื้นฟูทำให้ถูกต้อง โดยทั้งหมดจะต้องทำแผนกับฟังความเห็นจากประชาชนก่อน ทั้งนี้ ภายใต้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การขยายตัวของอีอีซีเติบโตแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน ทั้งสิ้น 86 โครงการ วงเงินลงทุน 13,572 ล้านบาท ใช้งบประมาณรัฐ 9,298 ล้านบาท ซึ่งในทั้งหมดนี้มี 14 โครงการเร่งด่วน 8,555 ล้านบาท เป็นงบประมาณรัฐ 4,281 ล้านบาท เอกชน 4,273 ล้านบาท

          นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวเกาะช้างตั้งแต่เดือน ม.ค.-ธ.ค.2560 มีจำนวน 1.25 ล้านคน แบ่งเป็นคนไทย 874,637 คน และต่างชาติ 385,339 คน ส่วนผู้เข้าพักที่เกาะเสม็ดตั้งแต่เดือน ม.ค.-ธ.ค.2561 มี 594,379 คน นอกจากนี้เกาะสีชังตลอดทั้งปี 2561 มีจำนวน 99,612 คน