Loading

เตรียม5พันไร่สร้างศูนย์กลางเขตศก.แม่สอด

วันที่ : 31 มีนาคม 2562
นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จ.ตาก เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อติดตามความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และการร่วมร่างผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษตาก ทุกฝ่ายเห็นร่วมกันว่าจะ เสนอขอใช้พื้นที่ 5,000 ไร่ บริเวณข้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด
          แม่สอดเตรียมพื้นที่ 5,000 ไร่ สร้างศูนย์กลางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

          นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จ.ตาก เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อติดตามความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และการร่วมร่างผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษตาก ทุกฝ่ายเห็นร่วมกันว่าจะ เสนอขอใช้พื้นที่ 5,000 ไร่ บริเวณข้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด เพื่อใช้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางเซ็นเตอร์ของเมืองหลวงเศรษฐกิจตะวันตกนครแม่สอด เป็นศูนย์กลางของโครงการต่างๆ เช่น โครงการรถไฟทางคู่นครสวรรค์-กำแพงเพชรตาก-แม่สอด โครงการขุดเจาะอุโมงค์มอเตอร์เวย์ตาก-แม่สอด โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบา

          น.ส.ภคพร ลิขิตปราชญ์กุล ผู้จัดการบริษัท จงซิงไท่พัฒนา กล่าวว่า แม่สอดเสียโอกาสไปมากแล้วจาก การที่มีนักธุรกิจและนักลงทุนจากจีน มาลงทุนในเขตเมืองเมียวดี สหภาพ เมียนมา ทั้งๆ ที่นักธุรกิจเหล่านั้นอยากจะลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดมากกว่า แต่ติดเงื่อนไข ข้อกำหนดกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการลงทุน

          "แม่สอดมีความพร้อมมากกว่าโดยเฉพาะในเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัย แต่เราก็สามารถ สร้างแม่สอดให้มีรายได้ที่ต่อเนื่องได้ ด้วยการดึงนักธุรกิจชาวจีนให้นำเงินมาใช้จ่ายในพื้นที่แม่สอด ทั้งการ ท่องเที่ยว-ธุรกิจบริการ-การช็อปปิ้ง ฯลฯ และในอนาคตหากนโยบายชัดเจน ในข้อกฎหมายก็จะทำให้เกิดการลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์ เกิดขึ้นมากมาย เช่น คอนโดมิเนียมหรือโครงการหมู่บ้าน" น.ส.ภคพร กล่าว