Loading

TRITNปั๊มรายได้ปีนี้โต20-25% ตุนแบ็กล็อกรอบุ๊ก 11,629 ล้านบาท

วันที่ : 5 เมษายน 2562
TRITN ดันรายได้ปีนี้โต 20-25% หลังตุนแบ็กล็อก 11,629 ล้านบาท เดินหน้าประมูลงานใหม่ คาดได้งานเพิ่มอีก 1,000 ล้านบาท ตั้งบริษัทย่อย 3 แห่ง เตรียมลงทุนธุรกิจพลังงานในไทย-ต่างประเทศ 5-7 โครงการ คาดสรุปปีนี้
          TRITN ดันรายได้ปีนี้โต 20-25% หลังตุนแบ็กล็อก 11,629 ล้านบาท เดินหน้าประมูลงานใหม่ คาดได้งานเพิ่มอีก 1,000 ล้านบาท ตั้งบริษัทย่อย 3 แห่ง เตรียมลงทุนธุรกิจพลังงานในไทย-ต่างประเทศ 5-7 โครงการ คาดสรุปปีนี้

          นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) TRITN เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2562 จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทตั้งเป้าหมายรายได้รวมเติบโต 20-25% จากปีก่อนที่มีรายได้ 2,425.41 ล้านบาท จากการทยอยส่งมอบงานในมืออย่างต่อเนื่อง

          โดยปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ (Backlog) อยู่ที่ประมาณ 11,629 ล้านบาท แบ่งเป็น งานก่อสร้างคลัง LNG มูลค่าประมาณ 8,000 ล้านบาท และงานก่อสร้างคลัง LNG ที่ประเทศพม่า มูลค่า 1,900 ล้านบาท และงานท่อส่งน้ำมัน มูลค่าประมาณ 1,200 ล้านบาท นอกจากนี้ คาดว่าในปี 2562 จะมีมูลค่างานขนาดเล็กเข้ามาอีก 1,000 ล้านบาท

          ทั้งนี้ บริษัทมีแผนเข้าประมูลงานในธุรกิจก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทตั้งเป้าหมายจะรับงานโครงการขนาดเล็กเข้ามาในมืออีกมูลค่า 1,000 ล้านบาท จากปัจจุบันมีงานโครงการขนาดเล็กเข้ามาในพอร์ตแล้วมูลค่าประมาณ 300-400 ล้านบาท

          สำหรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจปี 2562 บริษัทจะเน้นงานรับเหมาก่อสร้างที่ดำเนินการภายใต้บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) หรือ STREGA มากขึ้น หลังจากที่บริษัทได้ขายธุรกิจมีเดียออกไปจนหมดแล้ว โดยบริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท เพื่อเตรียมการเข้าลงทุนธุรกิจพลังงาน จำนวน 5-7 โครงการ และสัมปทานเพื่อเป็นวัตถุดิบที่จะใช้ในการก่อสร้าง

          โดยประกอบด้วย 1. บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด (TPW) ซึ่งบริษัทถือหุ้นสัดส่วน 99% จะดำเนินธุรกิจในด้านพลังงานทางเลือก โดยปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณา 3-4 โครงการ ได้แก่ โครงการไบโอแก๊ส กำลังผลิตไฟฟ้า 3 เมกะวัตต์ (MW) โครงการโรงไฟฟ้าไบโอแมส ขนาดกำลังผลิต 5 MW และโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่พม่า ขนาดกำลังการผลิต 20 MW รวมถึงโครงการโซลาร์ฟาร์มที่มาเลเซีย ขนาดกำลังผลิต 30 MW คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในปี 2562

          2. บริษัท ไทรทัน กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (TGE) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง TRITN ถือหุ้นในสัดส่วน 51% ของทุนชำระแล้ว กับบริษัท Jinjian Group เป็นพันธมิตรในประเทศจีน ถือหุ้นในสัดส่วน 49% มีโครงการขนาดใหญ่ที่มาเลเซีย 2-3 โครงการ เช่น โรงไฟฟ้าขยะ ขณะนี้พันธมิตรอยู่ระหว่างขอใบอนุญาต จะรู้ผลของการเตรียมความพร้อมเข้าลงทุนในปี 2562

          3. บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด (TRS) บริษัทถือหุ้นถือหุ้นในสัดส่วน 99% ดำเนินธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเข้าลงทุนร่วมกับพันธมิตรที่ได้รับสัมปทานบ่อทรายที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการถมที่ดินในทะเล เพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย รวมถึงเตรียมเข้าลงทุนเหมืองหินในประเทศไทย เนื่องจากขณะนี้พันธมิตรได้รับสัมปทานเหมืองถ่านหินเป็นระยะเวลา 20 ปี

          ส่วนแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทยังมีเพียงพอ ขณะนี้บริษัทมีกระแสเงินสดในมือประมาณ 1,100 ล้านบาท ซึ่งจะเพียงพอที่จะใช้ลงทุนในโครงการอนาคต และในปลายเดือนเมษายน 2562 นี้ จะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 2 ราย ได้แก่ Asia Alpha Equity Fund 3 และบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BROOK เข้ามาประมาณ 560 ล้านบาท และปัจจุบันมีอัตรหนี้สินต่อทุน (D/E) อยู่ที่ 0.63 เท่า